Lịch sử phát triển của Đại học Kookje


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOOKJE

I: NĂM 2017-2016

. 2017

-       02.08:  Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 19 cho 1.600 sinh viên

-       02-27:  Lễ nhận nhiệm kỳ Hiệu Trưởng Jang Byung Jib – 장병집

-       03.02: Bao gồm 20 khoa và 28 chuyên ngành với 1.696 sinh viên nhập học ( cùng 39 sinh viên cho khóa học chuyên sâu)

. 2016

-       02-25: Triển khai dự án trung tâm giới thiệu việc làm

-       02.17: Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 18 cho 1.606 sinh viên

-       03.02: Bao gồm 19 khoa 28 chuyên ngành với 1.829 sinh viên nhập học ( khóa học chuyên sâu gồm 33 sinh  viên và 59 sinh viên do các doanh nghiệp ủy thác)

-       12.05: Các khóa học mới như “khoa giáo dục trẻ” và “khoa giáo dục trẻ mầm non” cũng được tiến hành vào năm 2017

II: 2015 – 2011

. 2015

-       02.12: Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 17cho 1.573 sinh viên

-       03.02: Bao gồm 18 khoa và 32 chuyên ngành gồm 2.328 sinh viên nhập học ( khóa học chuyên sâu gồm 39 sinh viên và 69 sinh viên do các doanh nghiệp ủy thác)

-       11.20:  Thành lập khoa Hộ Tá Y Tá với hệ 3 năm

. 2014

-       02.13: Tổ chức lễ tốt nghiệp lần thứ 16 cho 1.568 sinh viên

-       07.07:  Trường Đại học chú trọng vào việc học tập lâu dài đã chọn việc giáo dục liên tục hệ 2 năm

-       07.07: Thành lập khoa Kỹ Thuật Kính với hệ 3 năm

-       10.13: Đượcđánh giá về cơ sở đào tạo giáo viên cấp độ A

-       11.18: Tiến hành đào tạo cử nhân và các ngành trọng đào tạo chuyên sâu như: chuyên ngành thiết bị ô tô, kinh doanh nhà hang khách sạn

-       12.10: Được chọn là trường Đại Học xuất sắc về hỗ trợ việc làm cho sinh viên   

. 2013

-       02.15: Lễ nhận nhiệm kỳ Hiệu Trưởng Jang Gi Won- 장기원

-       02.13: Tổ chức lế tốt nghiệp lần thứ 15 cho 1.434 sinh viên

-       03.04: Bao gồm 19 khoa với 33 chuyên ngành trong đó có 67 sinh viên do các doanh nghiệp ủy thác

-       07.02: Tiến hành dự án tăng cường năng lực giáo dục

-       08.05: Được chọn là trường đào tạo giáo dục doanh nghiệp lâu dài

-       12.30: Được đánh giá là trường chuẩn do hiệp hội các trường Cao Đẳng trong nước đánh giá

-       12.05: Đào tạo cử nhân và các khoa chuyên sâu như: phúc lợi xã hội, khoa kỹ thuật giao thông

. 2012

-       02.23: Bao gồm 19 khoa với 23 chuyên ngành có 2.247 sinh viên nhập học trong đó coa 105 sinh viên do các doanh nghiệp ủy nhiệm

-       02.15: Tiến hành lễ tốt nghiệp lần thứ 14 gồm 34 chuyên ngành cùng với 1.1413 sinh viên

-       02.13: Hoàn thành xây dựng ký túc xá

. 2011

-       02.17: Bao gồm 35 chuyên ngành cùng với 2.213 sinh viên nhập học

-       02.12: Tiến hành lễ nhiệm kỳ Hiệu Trưởng Lee Jong Yeonlần thứ 8

-       02.10: Tiến hành lễ tốt nghiệp lần thứ 13 bao gồm 18 khoa 36 chuyên ngành cùng với 1.337 sinh viên

-       02.08: Lễ nhận chức Chủ Tịch Quản Trị của Ngài HAN OH MAN

. 2010

-       02.18: Bao gồm 34 chuyên ngành gồm 2.247 sinh viên

-       02.11: Tiến hành lễ tốt nghiệp lần thứ 12 cho 22 chuyên ngành với 1.258 sinh viên.

Giới thiệu về Đại học Inha

Giới thiệu về Đại học Inha

Đại học Inha là trường có thế mạnh về chất lượng giảng dạy chú trọng đào tạo khoa học tự nhiên và công nghệ. Nơi đây được mệnh danh là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo các kỹ sư, quản lý và các chuyên gia có chất lượng cao. Inha có tổng cộng 22.000 sinh viên đang theo học (18.000 sinh viên theo học bậc đại học và 4.000 sinh viên theo học sau đại học và các khóa khác).