Tuyển dụng việc làmtuyen-dung-viec-lam

Tuyển dung quản lý và nhân viên văn phòng...
BỘ LAO ĐỘNG TB& XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI Số: 125/2018/CĐVL V/v tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm tư vấn du học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 02... Xem chi tiết »

Lý do bạn nên đi du học Hàn Quốc

Lý do bạn nên đi du học Hàn Quốc

Hàn Quốc có nền giáo dục hiện đại và sức cạnh tranh mạnh mẽ; được học tập tại các trường ở các thành phố lớn của Hàn Quốc như: Seoul, Busan, Deagu,... Được hỗ trợ việc làm thêm; được nghỉ hè, nghỉ đông 5 tháng/năm... Đấy là lý do bạn muốn đi du học Hàn Quốc.