Tuyển dụng việc làmtuyen-dung-viec-lam

Tuyển dung quản lý và nhân viên văn phòng...
BỘ LAO ĐỘNG TB& XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI Số: 125/2018/CĐVL V/v tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm tư vấn du học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 02... Xem chi tiết »

Giới thiệu Đại học Namseoul

Giới thiệu Đại học Namseoul

Trường đại học Nam Seoul là một trường đại học lớn của Hàn Quốc được thành lập từ năm 1994 với tên ban đầu là Trường ĐH công nghiệp phía nam Seoul, tuy nhiên với sự lớn mạnh và phát triển không ngừng cả về quy mô, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo đến năm 1998 Trường đã được đổi tên thành Trường ĐH Nam Seoul.