ban mã tuyến

 • Reads 4,722,430
 • Votes 146,102
 • Parts 101

Complete, First published Jun 21, 2014

Bạn đang xem: ban mã tuyến

Table of contents

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

  Xem thêm: tối cường võ hồn hệ thống

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Phiên ngoại: Lễ tình nhân

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Phiên nước ngoài lại thấy phiên ngoại

  Xem thêm: nửa là đường mật

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

*** tin tức ***
  Tác giả: Dịch Bạch Thủ
  Couple chính: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca
  Couple phụ: Hoan Nhan, Âu Dương Thông
  Chính văn: 70 chương
  Phiên ngoại: 30 chương
  Thể loại: Hiện đại, hình cảnh x tổng giám đốc, cường công x phái đẹp vương vãi thụ, phái đẹp nữ tử sinh, HE.
  
  *** Văn án ***
  Một tổng giám đốc xung quanh năm trong cả mon rét lùng, cao ngạo
  Một phái đẹp công an rất hiếm trực thuộc nhóm trọng án
  Mặt ngoài dấm dúi là tình nhân của nhau
  Nhưng ai hiểu rằng thương yêu lúc nào vẫn trừng trị sinh
  
  *** Lời editor *******************
  Theo bản thân thì truyện hoặc vẫn lâu và đa số không người nào edit tiếp. Vì vậy, bản thân edit chỉ nhằm mục đích mục tiêu vừa lòng sở trường cá thể là chủ yếu.
  
  Tại vnsharing có một chúng ta vẫn dịch một số ít chương của truyện này và tôi cũng dùng để làm tìm hiểu thêm, sửa đổi lại 1 chút và edit cho tới không còn truyện.
  
  Văn án bản thân copy kể từ cơ.
  
  Lần đầu edit nếu như phát âm ẹ quá ngóng xí xóa..
  ********************************
  
  *** Lời nhắn nhủ kể từ Editor ***
  1. Yêu cầu ko gửi ver, ko rinh về nhà của bạn bên dưới từng kiểu dáng.
  2. Tương tự động đòi hỏi 1, bản thân từ chối, gật đầu ngẫu nhiên ai, ngẫu nhiên tổ chức triển khai phi ROI hoặc chất lượng tốt nhuận sao chép, gửi ver, hoặc bưng về căn nhà thực hiện của riêng biệt bên dưới từng kiểu dáng.

#65bhtt