biến yêu thành cưới

bienyeuthanhcuoi4

BIẾN YÊU THÀNH CƯỚI

Tác giả: Lục Xu

Truyện nằm vô series Bad Girl của tác giả Lục Xu

Nhóm dịch/edit: Sahara, Cà Chùa Ép, Chilli Mai, Ý lu bù, 4ever 13lue, Lee

Chỉnh dịch: Sahara, Lee

Độ dài: 97 chương [HOÀN]

Văn án

Mỗi song vợ chồng đều có một vẹn toàn nhân kết thơm mà người khác ko biết.

Bạn đang xem: biến yêu thành cưới

Anh có người anh yêu thương, cô cũng có mối tình đầu của cô.

Khi “tình yêu thương đích thực” xuất hiện vô cuộc hôn nhân gia đình có “mưu tính trước” này, bọn họ nên làm như thế nào đây?

Xem thêm: chiến dịch chia tay

Sau khi Cố gia đoạt quyền, anh trở thành thiên chi kiêu tử, cô nói đi ra một bí mật kinh thiên động địa, ai sẽ bị tổn thương?

Xem thêm: tam tấc ánh nắng

Đánh mất rồi mới biết quý trọng, rốt cuộc thì một cuộc hôn nhân gia đình cần nhất là thứ gì?

Nhiều năm tiếp theo anh xoay về, cô có thể ko nắm tay anh được không?

Chương 1   ☆    Chương 2  ☆   Chương 3 ☆   Chương 4  ☆   Chương 5
Chương 6  ☆   Chương 7   ☆   Chương 8   ☆  Chương 9  ☆   Chương 10
Chương 11  ☆  Chương 12  ☆ Chương 13  ☆  Chương 14 ☆  Chương 15
Chương 16 ☆  Chương 17 ☆  Chương 18  ☆  Chương 19  ☆  Chương 20
Chương 21-1    ☆  Chương21-2 ☆  Chương 22.1  ☆   Chương 22-2  ☆  Chương 23-1
 Chương 23-2  ☆   Chương 24-1  ☆  Chương 24-2  ☆  Chương 25-1   ☆   Chương 25-2
Chương 26-1   ☆    Chương 26-2  ☆  Chương 27-1   ☆  Chương 27-2  ☆  Chương 28-1
Chương 28-2  ☆  Chương 29-1  ☆   Chương 29 – 2   ☆  Chương 30   ☆   Chương 31-1
Chương 31-2  ☆   Chương 32   ☆  Chương 33 ☆  Chương 34  ☆  Chương 35  
Chương 36 ☆ Chương 37 ☆  Chương 38  ☆  Chương 39  ☆ Chương 40  ☆  Chương 41
  Chương 42 ☆  Chương 43  ☆ Chương 44  ☆   Chương 45  ☆  Chương 46-1
  Chương 46-2      Chương 47       Chương 48        Chương 49 ☆  Chương 50
Chương 51-1      Chương 51-2    Chương 52-1  ☆ Chương 52-2  ☆ Chương 53-1
Chương 53-2   Chương 54-1    Chương 54-2 ☆  Chương 55-1    Chương 55-2
Chương 56-1    Chương 56-2  Chương 57-1    Chương 57-2  ☆ Chương 58 
Chương 59 ☆  Chương 60 ☆ Chương 61 ☆ Chương 62 ☆ Chương 63
Chương 64 ☆ Chương 65 ☆ Chương 66 ☆ Chương 67 ☆ Chương 68
Chương 69 ☆ Chương 70 ☆ Chương 71 ☆ Chương 72 ☆ Chương 73
Chương 74 ☆ Chương 75 ☆ Chương 76 ☆ Chương 77 ☆ Chương 78
Chương 79 ☆ Chương 80 ☆ Chương 81*82 ☆ Chương 83
Chương 84 ☆ Chương 85 ☆ Chương 86 ☆ Chương 87 ☆ Chương 88
Chương 89 ☆ Chương 90 ☆ Chương 91 ☆ Chương 92 ☆ Chương 93
Chương 94 ☆ Chương 95.1 ☆ Chương 95.2 ☆ Chương 96 ☆ Chương 97
 Ngoại truyện (Về bức tranh)

THE END

Tác giả

Bình luận