đã lâu không gặp truyện

 • Reads 354,154
 • Votes 5,464
 • Parts 68

Complete, First published Dec 12, 2016

Bạn đang xem: đã lâu không gặp truyện

Table of contents

 • Tue, Dec 13, 2016

 • Tue, Dec 13, 2016

 • Tue, Dec 13, 2016

 • Tue, Dec 13, 2016

 • Tue, Dec 13, 2016

 • Tue, Dec 13, 2016

 • Wed, Dec 14, 2016

 • Wed, Dec 14, 2016

 • Wed, Dec 14, 2016

 • Wed, Dec 14, 2016

 • Sat, Dec 24, 2016

 • Sat, Dec 24, 2016

 • Sun, Dec 25, 2016

 • Sun, Dec 25, 2016

 • Wed, Dec 28, 2016

 • Sat, Mar 4, 2017

 • Sat, Mar 4, 2017

 • Sun, Mar 5, 2017

 • Mon, Mar 6, 2017

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Sun, Apr 23, 2017

 • Mon, Apr 24, 2017

 • Tue, Jul 25, 2017

 • Mon, Apr 24, 2017

 • Sat, Apr 29, 2017

 • Sat, Apr 29, 2017

 • Sat, Apr 29, 2017

 • Fri, May 5, 2017

 • Tue, Jul 25, 2017

 • Fri, May 5, 2017

  Xem thêm: vân tịch truyện

 • Fri, May 5, 2017

 • Fri, May 5, 2017

 • Ngoại truyện: Chỉ em nghe được

  Fri, May 12, 2017

 • Sat, May 13, 2017

 • Sat, May 13, 2017

 • Sat, May 13, 2017

 • Tue, May 16, 2017

 • Tue, May 16, 2017

 • Tue, May 16, 2017

 • Tue, May 16, 2017

 • Tue, May 16, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Mon, Aug 7, 2017

 • Mon, Aug 7, 2017

 • Mon, Aug 7, 2017

 • Ngoại truyện: Em vô cùng ghi nhớ anh

  Mon, Aug 7, 2017

 • Mon, Aug 7, 2017

 • Mon, Aug 7, 2017

  Xem thêm: yêu phải một kẻ ngốc

 • Mon, Aug 7, 2017

 • Mon, Aug 7, 2017

 • Mon, Aug 7, 2017

Tác giả: Tang Giới
  
  Số chương: 57 chương + 9 Ngoại truyện
  
  Tình trạng gốc: Đã hoàn
  
  Tình trạng up: Đã trả thành
  
  Edit: tieunhung97
  
  Beta: Gi Na
  
  Thể loại: Showbiz, ấm cúng, 1V1, tuy vậy xử ^^
  Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn
  
  
  Giới thiệu
  
  Hai mươi tuổi tác, cô mới nhất một vừa hai phải phi vào giới vui chơi, thời gian ở cùng theo với anh, cô chỉ một vừa hai phải mới nhất thể hiện tài năng, anh thì đang được là ngôi sao sáng phổ biến.
  
  Năm mon rất có thể thực hiện vơi cút sự nông nổi, kiêu ngạo, kích ứng, cũng rất có thể thực hiện nhạt phai tình thương thâm thúy lúc đầu.
  
  Nhưng anh và cô ko khi nào với 1 tự khắc, thiệt sự xa vời cơ hội.
  
  Khi cô rốt cuộc rất có thể trở nên vinh quang quẻ của anh ý, anh cũng cam tâm tự nguyện tách ngoài địa điểm đứng sau sườn lưng cô, nằm trong cô sinh sống cho tới đầu bạc răng long.
  
  Cảm ơn anh, rất có thể thực hiện cho tới em yêu thương anh.
  
  Cuộc sinh sống, 50% là hồi ức, 50% là thời điểm hiện tại.