danh ngôn về niềm tin

Đôi khi cuộc sống tiếp tục ném gạch men nhập đầu chúng ta. Đừng tấn công thiếu tin tưởng.

Bạn đang xem: danh ngôn về niềm tin

Sometimes life is going lớn hit you in the head with a brick. Don't lose faith.

Steve Jobs772 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về tình thương, danh ngôn về kỳ vọng, danh ngôn về niềm tin, danh ngôn Elbert Hubbard

Chúng tớ bảo tình thương là sự việc sống; tuy nhiên tình thương không tồn tại kỳ vọng và niềm tin cậy là tử vong nhức nhối.

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

Elbert Hubbard583 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Louisa May Alcott - Tất cả tất cả chúng ta đều phải sở hữu cuộc sống riêng rẽ nhằm theo gót xua, niềm mơ ước riêng rẽ để

Tất cả tất cả chúng ta đều phải sở hữu cuộc sống riêng rẽ nhằm theo gót xua, niềm mơ ước riêng rẽ nhằm tết nên, và toàn bộ tất cả chúng ta đều phải sở hữu sức khỏe nhằm phát triển thành ước mong phát triển thành một cách thực tế, miễn sao tất cả chúng ta lưu giữ vững vàng niềm tin cậy.

We all have our own life lớn pursue, our own kind of dream lớn be weaving, and we all have the power lớn make wishes come true, as long as we keep believing.

Louisa May Alcott444 người thíchthích danh ngôn Thích

Vượt lên phía đằng trước là 1 trong việc làm yên cầu tín nhiệm tưởng khát khao nhập phiên bản thân thiết. Đó là vì như thế sao vài ba người với tài năng tầm thông thường tuy nhiên với chí tiến bộ thủ rộng lớn lao lại ra đi rất là nhiều những người dân với tài năng hơn hẳn hơn nhiều.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so sánh much further than vãn people with vastly superior talent.

Sophia Loren439 người thíchthích danh ngôn Thích

Lạc quan liêu là phân tử tương đương gieo trồng bên trên mảnh đất nền của niềm tin; bi quan liêu là phân tử tương đương giữ gìn bên dưới căn hầm ngờ vực.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward386 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tin cậy rằng đời nên sống, và niềm tin cậy của các bạn sẽ hùn thiết lập sự thực cơ.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.

William James327 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn ko thể liên kết những điểm nhập đời chúng ta khi quan sát về phía trước; chúng ta chỉ hoàn toàn có thể liên kết bọn chúng khi coi lại đàng sau. Vì vậy chúng ta nên tin cậy tưởng rằng những điểm cơ rồi tiếp tục liên kết nhập sau này. Quý Khách nên tin cậy nhập đồ vật gi cơ - lòng mạnh mẽ, vận mệnh, cuộc sống, nghiệp chướng, bất kể điều gì. Cách tiếp cận này ko khi nào khiến cho tôi tuyệt vọng, nó đang được tạo thành toàn bộ sự khác lạ nhập cuộc sống tôi.

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have lớn trust that the dots will somehow connect in your future. You have lớn trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let bầm down, and it has made all the difference in my life.

Steve Jobs313 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới tưởng như thiệt rồ dại nhưng mà tất cả chúng ta đang được tận mắt chứng kiến là thành phẩm của một hệ niềm tin cậy ko hoạt động và sinh hoạt. Để coi toàn cầu không giống lên đường, tất cả chúng ta nên sẵn lòng thay cho thay đổi hệ niềm tin cậy của tớ, nhằm vượt lên trên khứ trôi qua quýt, không ngừng mở rộng trí tuệ về lúc này và thực hiện tan chảy nỗi hoảng hãi nhập tâm tưởng.

The world we see that seems so sánh insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing lớn change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.

William James301 người thíchthích danh ngôn Thích

Để thực hiện được những điều rộng lớn lao, tất cả chúng ta không chỉ nên hành vi mà còn phải nên mộng mơ, không chỉ nên lên plan mà còn phải nên với niềm tin cậy.

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Anatole France287 người thíchthích danh ngôn Thích

Để thực hiện được những điều lớn tát, trước tiên chúng ta nên tin cậy nhập nó.

To achieve great things you have first lớn believe it.

Arsene Wenger272 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy là sức khỏe hoàn toàn có thể khiến cho toàn cầu vỡ xuất hiện tại nhập độ sáng.

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Helen Keller267 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy quan trọng cho tới nhân loại. Thật thống cực cho tới ai ko tin cậy tưởng.

A faith is a necessity lớn a man. Woe lớn him who believes in nothing.

Victor Hugo265 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sinh sống theo gót niềm tin cậy cùa bản thân, và chúng ta có thể xoay gửi cả toàn cầu.

Live your beliefs and you can turn the world around.

Henry David Thoreau223 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin cậy nhập tất cả cho đến khi nó bị bác bỏ vứt. Vì vậy tôi tin cậy nhập tiên, thần thoại cổ xưa, dragon. Tất cả đều tồn bên trên, thậm chí là cho dù nó chỉ ở nhập tâm trí chúng ta. Ai dám bảo rằng niềm mơ ước và ác mơ ko thực như điều ở trên đây khi này?

I believe in everything until it's disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it's in your mind. Who's lớn say that dreams and nightmares aren't as real as the here and now?

John Lennon222 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy... nên được gia cố vì thế lý lẽ... khi niềm tin cậy quáng gà, nó sẽ bị bị tiêu diệt lên đường.

Faith... must be enforced by reason... when faith becomes blind it dies.

Mahatma Gandhi194 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đặt tất cả niềm tin cậy vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho tới riêng mình. Để ngay lập tức cả khi mất niềm tin cậy vào người mình yêu thương nhất, tớ vẫn còn bản thân mình để tin cậy.

Đoạn Đường Ký Ức - Gỗ & Born184 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn luôn, ở bất kể đâu, và so với bất kể ai, thiệt sai lầm không mong muốn khi tin cậy nhập bất kể cái gì lúc không đầy đủ vật chứng.

It is wrong always, everywhere, and for everyone, lớn believe anything upon insufficient evidence.

William James182 người thíchthích danh ngôn Thích

Tin tưởng là biết ngoài cơ là biển vì thế bản thân nhận ra suối.

Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.

William Arthur Ward181 người thíchthích danh ngôn Thích

Xã hội tồn bên trên nhờ niềm tin cậy, và cải tiến và phát triển nhờ khoa học tập.

Society lives by faith, and develops by science.

Henri Frederic Amiel178 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy theo gót xua tuyến đường nhưng mà chúng ta có thể lên đường với tình thương và lòng kính trọng, cho dù nó với hẹp và xung quanh teo mà đến mức nào là.

Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.

Henry David Thoreau173 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lượng nhỏ những ý thức quyết tâm được nung nấu nướng vì thế niềm tin cậy son Fe nhập thiên chức của tớ hoàn toàn có thể thực hiện thay cho thay đổi dòng sản phẩm lịch sử vẻ vang.

A small body toàn thân of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Mahatma Gandhi148 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạt tương đương niềm tin cậy nhỏ bé nhỏ nhất cũng chất lượng rất là nhiều trái ngược niềm hạnh phúc lớn lớn số 1.

The smallest seed of faith is better than vãn the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau142 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng nên tự động bản thân thực hiện lấy nhị điều; niềm tin cậy của chủ yếu bản thân và tử vong của chủ yếu bản thân.

Every man must vì thế two things alone; he must vì thế his own believing and his own dying.

Martin Luther138 người thíchthích danh ngôn Thích

Người với tín nhiệm thì mạnh mẽ; người lắm nghi hoặc thì yếu đuối ớt. Niềm tin cậy mạnh mẽ vượt qua bên trên những hành vi lớn tát.

Xem thêm: lời bài hát còn tuổi nào cho em

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Louisa May Alcott137 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi chúng ta nên tin cậy nhập niềm tin cậy của những người không giống cho đến khi tìm kiếm ra niềm tin cậy của riêng rẽ bản thân.

Sometimes you've got lớn believe in someone else's belief in you until your belief kicks in.

Les Brown134 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy tiếp tục thành công nỗi hoảng hãi, thất bại ko tức là thua thiệt cuộc, và thời hạn tiếp tục chữa trị lành lặn từng nỗi nhức.

Khuyết danh132 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người cần thiết không nhiều sụp đổ phiền hà của tớ lên môi trường thiên nhiên xung xung quanh, và học tập cơ hội thể hiện tại ý chí - trách cứ nhiệm cá thể trong nghành nghề niềm tin cậy và đạo đức nghề nghiệp.

Man must cease attributing his problems lớn his environment, and learn again lớn exercise his will - his personal responsibility in the realm of faith and morals.

Albert Schweitzer128 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không tồn tại niềm tin cậy thì sẽ không còn khi nào là mãi mãi.
Và nếu như không tồn tại lòng chân tình thì tất cả cũng vì thế ko.

Khuyết danh124 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tớ sinh sống nhờ tin cậy nhập điều gì đó: ko nên nhờ bàn luận và giành cãi về rất nhiều loại.

A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

Thomas Carlyle116 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuồng tín là sự việc bồi thông thường quá trớn cho tới ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies111 người thíchthích danh ngôn Thích

Có một cái gì cơ thân thuộc đang được mất mặt lên đường, tuy nhiên sẽ sở hữu được những loại chất lượng rất đẹp không giống sẽ tới. Hãy tin cậy nhập những gì tươi tắn sáng sủa đang được ngóng tớ ở phía đằng trước, khi nhưng mà biết đâu nhập một té rẽ, một trạm nghỉ chân mau lẹ nào là cơ của cuộc sống xuôi ngược, tất cả chúng ta lại gặp gỡ nhau. Chẳng nên một bữa tiệc linh đình, đơn giản dòng sản phẩm hợp tác ấm cúng, vài ba tía điều thăm hỏi, rồi từng người lại trở về một phía bản thân lựa chọn. Nhưng chỉ việc còn ghi nhớ cho tới nhau, sự sung sướng nhỏ bé nhỏ và giản dị này cũng xứng đáng trân trọng. Có một cái gì cơ thân thuộc đang được mất mặt lên đường, tuy nhiên sẽ sở hữu được những loại chất lượng rất đẹp không giống sẽ tới. Vững tin cậy bước tiến bên trên tuyến đường chúng ta theo gót xua nhé, vì thế hễ lên đường là sẽ tới, chỉ cần phải có niềm tin cậy và kiên lăm le, niềm hạnh phúc tiếp tục ngóng chúng ta điểm cuối tuyến đường.

Có một loại thân thuộc đang được mất mặt lên đường - Xiu Xiu110 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người đang được tấn công thiếu tin tưởng nhập phiên bản thân thiết thì chắc chắn là sẽ vẫn tấn công mất mặt tăng nhiều loại quý giá bán không giống nữa.

Khuyết danh107 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy thấy đóa hoa yêu thương kiều nhập một chiếc nụ, khu vực vườn xinh rất đẹp nhập một phân tử tương đương, và cây sồi rộng lớn nhập một trái ngược sồi.

Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, and a giant oak in an acorn.

William Arthur Ward98 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai ko sinh sống theo gót đức tin cậy của tớ cũng sẽ không còn tin cậy tưởng.

He does not believe who does not live according lớn his belief.

Thomas Fuller83 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự trung thành với chủ với chủ yếu bản thân quan trọng cho tới niềm hạnh phúc của từng người. Thiếu trung thành với chủ ko nằm tại việc tin cậy hay là không tin cậy nhưng mà nằm tại việc tự động nghĩ rằng bản thân tin cậy điều bản thân ko tin cậy..

It is necessary lớn the happiness of man that he be mentally faithful lớn himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing lớn believe what he does not believe.

Thomas Paine78 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy đưa đến một cách thực tế.

Belief creates the actual fact.

William James60 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy của khách hàng cho thấy chúng ta là ai.

You are what you are by what you believe.

Oprah Winfrey55 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người tớ con trẻ, người tớ còn dư dả những niềm tin cậy trong sạch nhất nhằm trao lên đường và nhận lại chiều chuộng.

Ngày trôi về phía cũ. - Anh Khang50 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi mong muốn khóc tuy nhiên nỗi phiền thiệt ngu xuẩn. Tôi mong muốn tin cậy tuy nhiên niềm tin cậy là nghĩa trang.

I wish lớn weep but sorrow is stupid. I wish lớn believe but belief is a graveyard.

Charles Bukowski47 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là điểm các bạn sẽ thắng trận đánh - nhập tâm trạng của chủ yếu bản thân.

This is where you will win the battle - in the playhouse of your mind.

Maxwell Maltz44 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người được tạo thành vì thế niềm tin cậy của phiên bản thân thiết. Anh tin cậy bản thân ra sao, anh như vậy cơ.

Man is made by his belief. As he believes, so sánh he is.

Johann Wolfgang von Goethe42 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu trong trái tim một người một chút ít đức tin cậy cũng không tồn tại, làm thế nào hoàn toàn có thể đạt được điều mong chờ muốn? Chỉ với phiên bản thân thiết tin cậy cứng cáp bản thân hoàn toàn có thể đạt được, mới mẻ với kỹ năng đạt được tiềm năng.

Thiên nga đen sạm - Nhan Nguyệt Khê34 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chúng ta nỗ lực tin cậy nhập toàn bộ tất cả, các bạn sẽ thực hiện mỏi mệt mỏi cơ-tin-tưởng của trí tuệ, và rồi các bạn sẽ yếu đuối ớt mà đến mức ko thể tin cậy nhập điều trung thực giản dị nhất.

If you mix lớn work lớn believe everything, you will tire out the believing-muscles of your mind, and then you'll be so sánh weak you won't be able lớn believe the simplest true things.

Lewis Carroll31 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tớ hoàn toàn có thể hay là không thể triển khai, điều tớ xem là khả thi đua hoặc bất khả thi đua, khan hiếm là bộc lộ của kỹ năng thực sự tớ với. Đúng rộng lớn, nó là bộc lộ của niềm tin cậy của tớ về nhân loại phiên bản thân thiết tớ.

What we can or cannot vì thế, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.

Tony Robbins26 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người dân có niềm tin cậy vì thế chín mươi chín người chỉ mất hào hứng.

One person with a belief is equal lớn a force of ninety-nine who have only interests.

Peter Marshall21 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin cậy và sự nghi hoặc nằm trong sát cánh, bọn chúng bù che cho nhau. Người ko khi nào nghi hoặc sẽ không còn khi nào thực sự tin cậy tưởng.

Faith and doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

Hermann Hesse20 người thíchthích danh ngôn Thích

Những viên đá hệ thống móng cho tới thành công xuất sắc thăng bằng là chân thực, chí khí, cương trực, niềm tin cậy, chiều chuộng và trung thành với chủ.

The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.

Zig Ziglar20 người thíchthích danh ngôn Thích

Không nên những sự khiếu nại nhập đời đánh giá tớ, nhưng mà đó là niềm tin cậy của tớ về chân thành và ý nghĩa của những sự khiếu nại cơ.

It's not the events of our lives that shape us, but our beliefs as lớn what those events mean.

Tony Robbins17 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chúng ta tin cậy bản thân trúng, hoặc chúng ta tin cậy bản thân sai, thì chúng ta đều trúng đấy. Bất cứ lúc nào chúng ta chắc chắn là về điều gì, các bạn sẽ cỗ vũ vấn đề này.

If you believe you are right, or you believe you are wrong, you’re right. Whenever you are certain about it, you will tư vấn it. Remember that.

Tony Robbins17 người thíchthích danh ngôn Thích

Xem thêm: lời bài hát người tình mùa đông