đột nhiên kết hôn cùng tổng giám

 • Reads 1,230,290
 • Votes 65,934
 • Parts 80

Complete, First published Jun 23, 2018

Bạn đang xem: đột nhiên kết hôn cùng tổng giám

Table of contents

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 1: Kết hít khó khăn hiểu

  Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 3: Lần loại nhị hợp ý tác

  Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 5: tì đạo tổng tài

  Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 7: Đăng lối nhập thất

  Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 8: Không vì thế thay cho thú

  Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 9: Người cũ cho tới thăm

  Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 10: Chỉ phí công thôi

  Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 11: Không cần người ngoài

  Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 12: Đối tượng ưu tú

  Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 13: Để lộ xúc cảm thật

  Sat, Jun 23, 2018

 • Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 15: Sở phim củ chuối

  Sat, Jun 23, 2018

 • Chương 16: Lá bài xích bất minh

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 17: Đối diện sắc đẹp

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 18: Sau hôm say rượu

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 19: Vô thanh huyên náo

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 20: Túy ông chi ý bất bên trên tửu

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 21: Cùng group với ai

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 22: Trình nghịch tặc cầu

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 23: Cùng nhau đối mặt

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 24: Mỗi người một mục đích

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 25: Cám rủ vô dụng

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 26: Mỗi người một sở cầu

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 27: Chân tướng mạo chuyện cũ

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 28: mời cơm trắng chuyến hai

  Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 29: Thầm lặng giành giật tài

  Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Sun, Jun 24, 2018

 • Chương 31: Kích tình sáng sủa sớm

  Mon, Jun 25, 2018

 • Chương 32: Yên tĩnh sau trưa

  Mon, Jun 25, 2018

 • Chương 33: Buổi tụ hội phong ba

  Mon, Jun 25, 2018

  Xem thêm: vi phu từng là ngạo thiên

 • Chương 34: Không kinh khủng tuyên bố

  Mon, Jun 25, 2018

 • Chương 35: Chung chăn công cộng gối

  Mon, Jun 25, 2018

 • Chương 36: Hoa đăng lụi tàn

  Mon, Jun 25, 2018

 • Chương 37: Chuyện cũ tái mét hiện

  Wed, Jun 27, 2018

 • Chương 38: Nhân nước ngoài hữu nhân

  Wed, Jun 27, 2018

 • Chương 39: Thức ăn cho tới chó kể từ bên trên trời rơi xuống

  Wed, Jun 27, 2018

 • Chương 40: Trợ lý mới mẻ nhậm chức

  Wed, Jun 27, 2018

 • Chương 41: Mâu thuẫn hợp ý đồng

  Wed, Jun 27, 2018

 • Chương 42: Bữa cơm trắng phong ba

  Wed, Jun 27, 2018

 • Chương 43: Tranh chấp fake đón

  Thu, Jun 28, 2018

 • Chương 44: Bức hình ảnh sóng gió

  Thu, Jun 28, 2018

 • Thu, Jun 28, 2018

 • Thu, Jun 28, 2018

 • Thu, Jun 28, 2018

 • Thu, Jun 28, 2018

 • Fri, Jun 29, 2018

 • Fri, Jun 29, 2018

 • Sun, Jul 1, 2018

 • Sun, Jul 1, 2018

 • Chương 53: Không cần thiết lấp liếm diếm

  Sun, Jul 1, 2018

 • Chương 54: Quá khứ hiện tại tại

  Sun, Jul 1, 2018

 • Chương 55: Giả thiết vô nghĩa

  Sun, Jul 1, 2018

 • Chương 56: Khi này kết hôn

  Mon, Jul 2, 2018

 • Mon, Jul 2, 2018

 • Mon, Jul 2, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Tue, Jul 3, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Wed, Jul 4, 2018

 • Phiên nước ngoài 1: Ngày đầu năm mới mới

  Wed, Jul 4, 2018

 • Phiên nước ngoài 2: Cuộc sinh sống thông thường ngày của bạn bè Ngụy gia (1)

  Wed, Jul 4, 2018

 • Phiên nước ngoài 3: Cuộc sinh sống thông thường ngày của bạn bè Ngụy gia (2)

  Wed, Jul 4, 2018

  Xem thêm: hoang my the gioi

 • Phiên nước ngoài 4: Cả đời mặt mày nhau

  Wed, Jul 4, 2018

ĐỘT NHIÊN KẾT HÔN CÙNG TỔNG GIÁM
  
  Tác giả: Lâm Tri Lạc
  
  Thể loại: Hiện đại, 1x1, điềm văn, cưới trước yêu thương sau, hài, êm ấm, HE.
  
  Editor: Jeremy (Nguồn: daisyjung.wordpress.com)
  .
  .
  Mình Re-up lại truyện nhằm hiểu offline. Mong người dịch và chúng ta cảm thông.

#217hiệnđại