em mang thai con trai tôi

 • Reads 503,272
 • Votes 18,362
 • Parts 66

Complete, First published Apr 25, 2018

Bạn đang xem: em mang thai con trai tôi

Table of contents

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

  Xem thêm: vợ của ảnh đế lại phá hỏng gameshow

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

  Xem thêm: đêm nay tỉnh rượu

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

Văn án: 
  
  Một tối say rượu, Đậu Trạch bị chống lừa lọc, thiệt ko ngờ nguyên nhân đó là huynh đệ chất lượng nhiều năm. Tưởng rằng từng chuyện vẫn qua chuyện, ko ngờ hắn lại đem thai!
  Làm sao Lúc người chống lừa lọc bản thân đó là huynh đệ kết các bạn nhiều năm? Vẫn đang được online mong chờ người canh ty đỡ!
  PS: Nam nhân có thai làm thế nào bây giờ? Tìm mò mẫm người canh ty đỡ!
  Đậu Trạch đem tay ngay tắp lự mang lại Hoắc Tư Minh một chiếc tát: "Cầm thú!
  Hoắc Tư Minh: "..." Liền đem vẻ mặt mày vừa vặn bị tát tiếp cận.
  Đậu Trạch: "Không vì thế nạm thú!". Lại một chiếc tát.
  Hoắc Tư Minh: "Được rồi bảo vật, xin xỏ bớt giẫn dữ, hài tử sở hữu cần lại đá em? Đêm ni mong muốn ăn loại gì? ...
  
  Thể loại: Phúc hắc người đẹp công X Ngốc nghếch khiếu nại khí thụ, Sinh tử văn, Kiên cường, Hợp đồng yêu thương.
  
  Nhân vật chính: Hoắc Tư Minh X Đậu Trạch.
  
  Nhân vật phụ: Đậu Nguyên, Đậu Ái Quốc, Lưu Thanh, Tạ Tiểu Nam, Tạ Tuấn, Bạch Nhược An
  
  Truyện đăng lại ko nhằm mục đích mục tiêu lợi nhậu

#193hiendai