giá như em chưa từng yêu anh

 • Reads 64,088
 • Votes 1,332
 • Parts 79

Complete, First published Nov 02, 2019

Bạn đang xem: giá như em chưa từng yêu anh

Table of contents

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Fri, Jul 30, 2021

 • 23. Vì Sao Không Nhận Ra?

  Sun, Aug 1, 2021

 • Mon, Aug 2, 2021

 • Tue, Aug 17, 2021

 • Fri, Aug đôi mươi, 2021

 • 27. Hàn Tiểu Thư Hay Lục Phu Nhân?

  Sat, Aug 21, 2021

 • Mon, Aug 23, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Mon, Aug 30, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Sun, Sep 5, 2021

 • Sun, Sep 5, 2021

 • Mon, Sep 13, 2021

 • Tue, Sep 14, 2021

 • Sat, Oct 15, 2022

  Xem thêm: tối cường võ hồn hệ thống

 • Sat, Oct 15, 2022

 • Sat, Oct 15, 2022

 • Sat, Oct 15, 2022

 • Sat, Oct 15, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • 49. Cuối Cùng Cũng Đã Trở Về

  Sat, Oct 29, 2022

 • 50. Duyên Nợ Chưa Kết Thúc

  Sat, Oct 29, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • 52. Cô Sống Hạnh Phúc Nhỉ?

  Sat, Nov 5, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Sat, Apr 22, 2023

 • 57. Phải Lạnh Lùng Đến Vậy Sao?

  Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • 63. Đừng Quên Anh Đã Có Vợ

  Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • Sat, Apr 22, 2023

 • 69. Hình Hình ảnh Của Bản Thân

  Sat, Apr 22, 2023

 • 70. Một Mạng Đền Một Mạng

  Sat, Apr 22, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

  Xem thêm: lâm uyên hành

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

Thể loại: ngôn tình, tiến bộ, H+, ngược.
  
  _Không sao chép truyện bên dưới từng hình thức_
  
  Tình yêu thương là tình thương bắt nguồn từ cả hai phía, đằng đó lại là một trong những người hận, 1 tình nhân..... 
  Liệu loại tình thương này tiếp tục kéo dãn dài được bao lâu? Hay tiếp tục nhanh gọn bị chôn vùi theo đuổi những thương tổn tuy nhiên anh dành riêng cho cô....
  ...........
  Ngày cô rằng yêu thương anh, anh tàn nhẫn khinh thường thông thường.
  Ngày cô có thai con cái anh, anh rét mướt lùng vứt vứt.
  Ngày cô ra quyết định buông tay, liệu anh sở hữu hối hận hận không?

#40nguoc