hệ thống anh dũng tìm chết

 • Reads 84,443
 • Votes 6,330
 • Parts 154

Complete, First published Sep 14, 2022

Bạn đang xem: hệ thống anh dũng tìm chết

Table of contents

 • Chương 1: Thế giới 1 - Chỉ cần thiết 72 giờ nhằm yêu thương được em

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 2: Chỉ cần thiết 72 giờ nhằm yêu thương em

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 3: Chỉ cần thiết 72 giờ nhằm yêu thương em 3

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 4: Chỉ cần thiết 72 giờ nhằm yêu thương em 4

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 5: Chỉ cần thiết 72 giờ nhằm yêu thương em 5

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 6: Chỉ cần thiết 72 giờ nhằm yêu thương em 6

  Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 11: Thế giới 2 - Trái tim vì như thế em tuy nhiên đập

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 12: Thế giới 2 - Trái tim vì như thế em tuy nhiên đập

  Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 19: Ngoại truyện: Giản Trầm Phong

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 20: Thế giới 3 - Anh là tín ngưỡng của em

  Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 33: Thế giới loại 4 : hãy nhằm anh cho tới bảo đảm em

  Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 43: Thế Giới Thứ 5 : Ai Ai Cũng Yêu Tiên Nấm Nhỏ

  Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 53: Thế Giới Thứ 6 : A & A

  Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 63: Thế Giới Thứ Bảy : Tôi Không Phải Là Người Cá

  Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

  Xem thêm: hôn nhân vô nghĩa

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 77: Thế Giới Thứ 8 : Người Thủ Ước

  Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 97: Thế Giới Thứ 9 : Trở Thành Thần Của Anh

  Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 113: Return : Tim Của Anh Vì Em Mà Đập

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 114: Khúc Ca Hồi Tưởng (1).1 Sun, Sep 18, 2022
 • Chương 115: Khúc Ca Hồi Tưởng (1).2

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 116: Khúc Ca Hồi Tưởng (1).3

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 117: Khúc Ca Hồi Tưởng (1).4 Sun, Sep 18, 2022
 • Chương 118: Return: Em Là Tín Ngưỡng Của Anh

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 119: Khúc Ca Hồi Tưởng (2).1

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 120: Khúc Ca Hồi Tưởng (2).2 Sun, Sep 18, 2022
 • Chương 121: Khúc Ca Hồi Tưởng (2).3

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 122: Khúc Ca Hồi Tưởng (2).4 Sun, Sep 18, 2022
 • Chương 123: Thế Giới Thứ 10 : Lính Gác Và Dẫn Đường

  Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 253: Chìa khoá hồi tưởng

  Tue, Oct 4, 2022

 • Chương 254: Chìa khóa hồi ức - Ta là 1 chi sát bút

  Wed, Oct 5, 2022

 • Wed, Oct 5, 2022

 • Thu, Oct 6, 2022

 • Thu, Oct 6, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Tue, Oct 11, 2022

 • Chương 260: 01. Hiện thế -- khởi điểm mới

  Wed, Oct 12, 2022

 • Fri, Oct 14, 2022

 • Sun, Oct 16, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Sun, Nov 6, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

  Xem thêm: nghe nói tôi là vợ anh

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Sat, Nov 12, 2022

Thể loại: Xuyên nhanh chóng, khối hệ thống, vui nhộn, công ty thụ
  Số chương: 275 chương
  Tình trạng: Bản gốc - Hoàn; Bản edit - On-going.
  Trans: Sidd;BoOm (Chương 1 - 130)
  
  Nghe phát biểu gia chủ bị xóa truyện nên bản thân up những phần chúng ta tiếp tục edit lên phía trên nhằm phát âm off. Nếu chúng ta gia chủ up lại thì bản thân tiếp tục xóa những chương cơ nhé
  
  Chương 131-252: https://duhocvanlang.edu.vn/story/242213881-đm-edit-hệ-thống-anh-dũng-tìm-chết-tuyết-nguyên-u

#3đam