lời bài hát chờ ngày cưới em

Chờ đợi em xưa nay nay
Để kêu anh bởi vì chồng
Trọn đời anh hứa sẽ không còn nhị lòng
Kết dâu gia nhị mái ấm ta
Tùng dinh cơ tùng dinh cơ qua loa rước dâu
Bằng lòng anh sang
Anh đem bưng theo gót cau trầu
Mãi mãi ko thay đổi thay
Tình này nguyện trao em đắm say
Cưới em về
Sẽ ko khi nào nhằm em khóc
Nếu như 1 ngày em buồn
Anh tiếp tục thực hiện cả bầu trời
Để mang đến em thấy ko đùa vơi
Cuộc đời rắc rối
Lắm khi thăng trầm từng tối
Chỉ ước ao ước sao
Để mau được nhiều lên
Nhờ người mai mối
Để rước em về từng tối
Nằm cạnh mặt mũi em
Để kêu em bà xã ơi
Bởi quá thương em
Nên anh ráng quý phái năm
Mần ăn lên anh hốt em về thực hiện dâu
Chút mến thương thêm thắt chút mải miết say
Làm lòng em chắc chắn rằng được xem là ngất ngây
Chờ đợi em xưa nay nay
Để kêu anh bởi vì chồng
Trọn đời anh hứa sẽ không còn nhị lòng
Kết dâu gia nhị mái ấm ta
Tùng dinh cơ tùng dinh cơ qua loa rước dâu
Bằng lòng anh sang
Anh đem bưng theo gót cau trầu
Mãi mãi ko thay đổi thay
Tình này nguyện trao em đắm say
Cưới em về
Sẽ ko khi nào nhằm em khóc
Nếu như 1 ngày em buồn
Anh tiếp tục thực hiện cả bầu trời
Để mang đến em thấy ko đùa vơi
Rước con cái dâu nhân từ ngoan
Để rồi pháo bông theo gót tràn lan
Rượu mừng nốc mang đến quý phái thiệt sang
Họ mặt hàng chúc mang đến tớ rùm rang
Lòng mừng vì thế đem em mặt mũi đời anh
Cùng nhau bản thân sánh bạc cái đầu xanh
Hẹn lòng ước nguyện trăm năm trở nên đôi
Giờ bản thân tính chất cút thiu dồi thiu vô rồi
Bởi quá thương em
Nên anh ráng quý phái năm
Mần ăn lên anh hốt em về thực hiện dâu
Chút mến thương thêm thắt chút mải miết say
Làm lòng em chắc chắn rằng được xem là ngất ngây
Chờ đợi em xưa nay nay
Để kêu anh bởi vì chồng
Trọn đời anh hứa sẽ không còn nhị lòng
Kết dâu gia nhị mái ấm ta
Tùng dinh cơ tùng dinh cơ qua loa rước dâu
Bằng lòng anh sang
Anh đem bưng theo gót cau trầu
Mãi mãi ko thay đổi thay
Tình này nguyện trao em đắm say
Cưới em về
Sẽ ko khi nào nhằm em khóc
Nếu như 1 ngày em buồn
Anh tiếp tục thực hiện cả bầu trời
Để mang đến em thấy ko đùa vơi
Thương anh bao nhiêu núi em cũng trèo
Mấy sông em cũng lội
Mấy đèo em cũng qua
Thương anh loại tính anh thiệt thà
Trai quê nhưng mà chân chất
Mượt nhưng mà sao dễ dàng thương
Chờ đợi em xưa nay nay
Để kêu anh bởi vì chồng
Trọn đời anh hứa sẽ không còn nhị lòng
Kết dâu gia nhị mái ấm ta
Tùng dinh cơ tùng dinh cơ qua loa rước dâu
Bằng lòng anh sang
Anh đem bưng theo gót cau trầu
Mãi mãi ko thay đổi thay
Tình này nguyện trao em đắm say
Cưới em về
Sẽ ko khi nào nhằm em khóc
Nếu như 1 ngày em buồn
Anh tiếp tục thực hiện cả bầu trời
Để mang đến em thấy ko đùa vơi

How to tướng Format Lyrics:

Bạn đang xem: lời bài hát chờ ngày cưới em

Xem thêm: truyện thập niên

  • Type out all lyrics, even repeating tuy vậy parts lượt thích the chorus
  • Lyrics should be broken down into individual lines
  • Use section headers above different tuy vậy parts lượt thích [Verse], [Chorus], etc.
  • Use italics (<i>lyric</i>) and bold (<b>lyric</b>) to tướng distinguish between different vocalists in the same tuy vậy part
  • If you don’t understand a lyric, use [?]

To learn more, kiểm tra out our transcription guide or visit our transcribers forum