lời bài hát jack là 1 thằng con trai

Musixmatch logo

Bạn đang xem: lời bài hát jack là 1 thằng con trai

Original Lyrics

englishTranslation in English

Nghèo như anh, white color song bàn tay

Poor lượt thích mạ, with white hands

Rượu này sẽ không say, vậy tu cho tới vơi đầy

This wine is not drunk so sánh drink đồ sộ the fullest

Rồi bản thân kể nhau nghe, chuyện tối mưa

Then we told each other, rainy night story

There is no umbrella đồ sộ cover

Phố xá tối ai vô tình thôi cũng vì

Night street who accidentally stopped because

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, mong muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want đồ sộ keep you from going

Những cớ sao bản thân chẳng thưa nhau câu gì

The reasons why we don't say anything

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, mong muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want đồ sộ keep you from going

Nhưng cớ sao bản thân chẳng thưa nhau câu gì

But why don't we say anything?

Cái số trời tấp tểnh vô cùng tiếc là thân mật cô

The destiny is very sorry for her body

Hồ đồ vật viết lách lên trang tình thương yêu này vô bổ

Ho map written on this love page is useless

Khổ cả đoạn đường khi tờ giấy má này photo

Suffering all the way when this paper photo

Dù với nỗi lưu giữ mong muốn kêu tên

Although there is nostalgia đồ sộ gọi out the name

Những ký ức mãi ko quên

People have turned đồ sộ kneel

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai— Jack - J97

Nghèo như anh, white color song bàn tay

Xem thêm: sơ cửu của lục hào

Poor lượt thích mạ, with white hands

Rượu này sẽ không say, vậy tu cho tới vơi đầy

This wine is not drunk so sánh drink đồ sộ the fullest

Rồi bản thân kể nhau nghe, chuyện tối mưa

Then we told each other, rainy night story

There is no umbrella đồ sộ cover

Phố xá tối ai vô tình thôi cũng vì

Night street who accidentally stopped because

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, mong muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want đồ sộ keep you from going

Những cớ sao bản thân chẳng thưa nhau câu gì

The reasons why we don't say anything

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, mong muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want đồ sộ keep you from going

Nhưng cớ sao bản thân chẳng thưa nhau câu gì

But why don't we say anything?

Chào nhé, anh chúc yên ổn bình

Sau toàn bộ, tớ vẫn là kẻ nhà

After all, I'm still a family!

Và chớ khóc, van nài lưu giữ số quà

And don't cry, please keep the gift

Cho côn trùng tình, cho tới ước mơ của mình

Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai

Because tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow...

Anh lẽ loi, bờ môi khẽ run rẩy anh buồn

I was sorry, my lips slightly trembled

Tiếng pháo vu quy, mong muốn lưu giữ em chớ đi

Firecrackers sound rules, want đồ sộ keep you from going

Xem thêm: doc truyen chu

Nhưng cớ sao bản thân chẳng thưa nhau câu gì

But why don't we say anything?

Writer(s): Trieu Quoc Bui

Last activities