lời bài hát một mai qua cơn mê

Original lyrics

Bạn đang xem: lời bài hát một mai qua cơn mê

Swap languages

Một mai qua chuyện cơn say đắm,

Xa cuộc sống bềnh bồng

Tôi lại về mặt mày em

Ngày dông mưa ko còn

Nên lối nhiều năm thiệt nhiều năm,

Ta đem tình rong chơi

Cùng nhau tớ tiếp tục cút,

sẽ thăm hỏi bao điểm xưa,

Vui một thuở lênh đênh

Ta tiếp tục thăm hỏi từng người

sẽ cút thăm hỏi từng lối,

sẽ vô thăm hỏi từng nhà

ĐK:

Tình người sau cơn say đắm vẫn xanh

Dù bao mon năm nhức thương dập vùi

Trường thân quen vắng tanh bóng mai tớ lại về

Cùng theo gót lũ em học tập như xưa

Rồi trên đây qua chuyện cơn say đắm,

Sông cạn lại trở nên giòng

Suối về ngọt quê hương

Ngày cơ tay em dài

vun cuộc tình thiệt đầy

mơ toàn truyện bên trên mây.

Còn tôi như cánh chim

Sẽ cất cánh cút muôn phương

Mang về chồi xanh xao tươi

Khi lá hoa thiệt nhiều

Trái mến yêu ăm ắp cành

Hái mang tới quý khách ..

Xem thêm: lãnh địa bl

Translation

Through The Passion

Then one day we though the passion,

Faraway the life floating

I return to lớn you

The day that the wind and rain not anymore

So the road longer than vãn longer,

I didn't care the love and continues roaming

Let's we go together,

And we will visiting our old places,

Have a good time floating around

We visit each people

We going to lớn visit each street,

We enter each house to lớn visit them

End:

Love after the passion is still green

No matter how many years of pain and suffering

The familiar school is absent, we will come back tomorrow

Accompany the children to lớn study lượt thích before

Then until we though the passion,

The river dries up into a stream

Stream to lớn sweet homeland

That day my arms were long

full of love

Dream the whole story in the cloud.

And I'm lượt thích a bird

Will fly to lớn all directions

Bring back fresh green sprouts

Xem thêm: cưng chiều cả đời

When the leaves and flowers are many

The fruit of love is full of branches

Bring it to lớn everyone..