lời bài hát thành phố sau lưng

Original lyrics

Bạn đang xem: lời bài hát thành phố sau lưng

Swap languages

Khi ngoài hành tinh lên đèn

Thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm.

Tuổi thơ chuồn phung phí ngàn tối trốn ngủ.

Phần tía tuổi sống phung phí phế truất sau sống lưng.

Nay hùn mặt mũi hùn tiếng thực hiện bộ đội nhưng mà thôi đối lập trên đây rồi.

Từng tối quê nhà đạn cất cánh súng nổ,

hỏa châu sáng sủa tỏ những khuôn mặt mũi tình nhân phố thị.

Ngày nào là ê tôi còn thèm khả năng chiếu sáng đế kinh,

thèm ly bia qua chuyện giờ đồng hồ nhạc mơ hồ nước,

cùng ngàn nụ mỉm cười góc nhìn mĩ nhân.

Nay trả lại mang đến người

Thành phố sau sống lưng môi ngọt rượu nồng,

Giày xô (sault) tôi chuồn hằn bên trên lá cỏ,

Đồn xa vời tôi ở trấn kẻ thù ngày tối tỏ mặt mũi.

Ngày nào là ê tôi còn thèm khả năng chiếu sáng đế kinh,

thèm ly bia qua chuyện giờ đồng hồ nhạc mơ hồ nước,

cùng ngàn nụ mỉm cười góc nhìn mĩ nhân.

Nay trả lại mang đến người

Thành phố sau sống lưng môi ngọt rượu nồng,

Giày xô (sault) tôi chuồn hằn bên trên lá cỏ,

Đồn xa vời tôi ở trấn kẻ thù ngày tối tỏ mặt mũi.

Xem thêm: ngọt ngào nho nhỏ

Translation

The City Behind My Back

When the universe was lit up by the lights

The thành phố seems drunk with wine yeast

My idle youth lượt thích a thousand sleepless nights

A third of my life is in ruins behind my back

Now I've joined and responded lượt thích a soldier, here I am

When my hometown at night, bullets fly and guns fire

Flares will unravel faces that love the city

Back then, I always wanted lớn see the thành phố lights

I want a glass of beer with vague music

With a thousand smiles and beautiful girl eyes

Now I give it all back lớn everyone

Leave the thành phố behind mạ, sweet lips, strong wine

My combat boots step marked on leaves and grass

Distant outposts, I stay day and night lớn prevent the enemy's presence

Back then, I always wanted lớn see the thành phố lights

I want a glass of beer with vague music

With a thousand smiles and beautiful girl eyes

Now I give it all back lớn everyone

Xem thêm: truyện sau ly hôn chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi

Leave the thành phố behind mạ, sweet lips, strong wine

My combat boots are marked on leaves and grass

Distant outposts, I stay day and night lớn prevent the enemy's presence