lời bài hát ước gì

Original lyrics

Bạn đang xem: lời bài hát ước gì

Swap languages

Em vẫn sinh sống những tối trời sở hữu ánh trăng chiếu vàng

Em vẫn sinh sống những tối ngoài bại đại dương ru bờ cát

Ước gì anh ở trên đây giờ này

Ước gì anh nằm trong em chuyện trò

Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên lặng bình.

Em vẫn biết đơn độc là thế mỗi một khi xa cách anh

Từng đàn chim cuối chân mây biếc mò mẫm điểm bình yên

Ước gì anh ở trên đây giờ này

Ước gì em được em nghe giọng cười

Và tương đối rét vẫn bao ngày qua chuyện bản thân luôn luôn sát vai kề.

Em xa thẳm anh vẫn bao ngày rồi

Nghe như mon năm ngừng trôi

Khi xa thẳm, em ghi nhớ anh thiệt nhiều

Này tình nhân anh hỡi.

Ước gì em đang không lỡ lời

Ước gì tao chớ sở hữu giẫn dữ hờn

Để giờ trên đây đơn độc vắng tanh tanh

Đời em vẫn thất lạc anh rồi.

Ước gì cho tới thời hạn trở lại

Ước gì em gặp gỡ anh một lần

Em tiếp tục trình bày em luôn luôn ghi nhớ anh

Xem thêm: trộm một mùa xuân

Và em chỉ mất anh thôi.

Translation

I wish

I have lived through the nights with that yellowish moonlight

I have live through the nights with the oceans out there lulling the sandy shores to tướng sleep

I wish you were here right now

I wish you and I could be talking

And listening to tướng the waves splashing at the rocks, singing a thousand words of tranquility

I have learned the meaning of loneliness during time apart

All those birds at the horizons are looking for a resting place

I wish you were here right now

I wish I could hear your laughter

And feel the warmth that had accompanied mạ for sánh many days

I have been away from you for sánh many days that I felt that time has stopped

When we're apart, I miss you sánh much, oh my darling you,

Chorus:

I wish I hadn't said those mean words

I wish we hadn't fought

So that I wouldn't be here, all deserted and isolated,

My life is now without you

Xem thêm: âm thanh của em là thế giới của anh

I wish time could go back

I wish I could meet you, just once

I'd tell you I've always missed you, and you're the only thing I have