luoc thien ky

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
71352
Giọng nam: 74 tập

Bạn đang xem: luoc thien ky

– Hắn được ca tụng là… một viên phân con chuột nhập Tu Hành Giới, thao tác làm việc ko thể thống, hành sự vô liêm sỉ, vạn người nằm trong sỉ vả!
Hắn được ca tụng là… bại hoại lớn số 1 của Nam Chiêm Sở Châu, cấu kết gian dối ác, lường gạt cướp tách, ác nhân thất đức!

Ngoài rời khỏi, hắn còn được ca tụng là một trong thương hiệu dâm tặc háo sắc, nữ giới quyến căn nhà ai gặp gỡ cần thương hiệu Phương Hành này thì thực sự tàn một đời hoa!
Đối với toàn bộ cáo buộc này, Phương Hành nói: “Đúng vậy, tớ đó là phân tử phân con chuột nhập truyền thuyết cơ, sở hữu chuyện gì không?”

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 04:20:22

2:

Tap 002 - 04:04:03

3:

Tap 003 - 04:02:00

4:

Tap 004 - 04:17:32

5:

Tap 005 - 04:10:37

6:

Tap 006 - 04:36:01

7:

Tap 007 - 04:43:11

8:

Tap 008 - 04:29:54

9:

Tap 009 - 04:31:55

10:

Tap 010 - 04:50:12

11:

Tap 011 - 04:46:01

12:

Tap 012 - 04:52:51

13:

Tap 013 - 04:55:05

14:

Tap 014 - 04:43:03

15:

Tap 015 - 04:49:00

16:

Tap 016 - 04:50:50

17:

Tap 017 - 04:50:21

18:

Tap 018 - 04:53:42

19:

Tap 019 - 04:58:43

20:

Tap 020 - 04:52:27

21:

Tap 021 - 04:46:12

22:

Tap 022 - 04:52:30

23:

Tap 023 - 04:56:43

24:

Tap 024 - 05:01:24

25:

Tap 025 - 05:18:02

26:

Tap 026 - 05:08:54

27:

Tap 027 - 05:04:03

28:

Tap 028 - 05:08:46

29:

Tap 029 - 05:44:37

30:

Tap 030 - 04:58:23

31:

Tap 031 - 05:31:30

32:

Tap 032 - 05:16:23

33:

Tap 033 - 05:04:06

34:

Tap 034 - 05:10:49

35:

Tap 035 - 05:05:03

36:

Tap 036 - 05:02:28

37:

Tap 037 - 05:12:29

38:

Tap 038 - 05:03:56

Xem thêm: sơ cửu của lục hào

39:

Tap 039 - 05:11:16

40:

Tap 040 - 04:52:12

41:

Tap 041 - 05:06:42

42:

Tap 042 - 04:57:08

43:

Tap 043 - 04:55:33

44:

Tap 044 - 03:23:53

45:

Tap 045 - 03:38:58

46:

Tap 046 - 03:59:45

47:

Tap 047 - 04:39:30

48:

Tap 048 - 04:37:45

49:

Tap 049 - 05:03:17

50:

Tap 050 - 05:04:52

51:

Tap 051 - 04:56:17

52:

Tap 052 - 05:00:24

53:

Tap 053 - 04:56:54

54:

Tap 054 - 04:58:14

55:

Tap 055 - 05:09:05

56:

Tap 056 - 04:59:53

57:

Tap 057 - 04:57:48

58:

Tap 058 - 04:50:33

59:

Tap 059 - 04:09:25

60:

Tap 060 - 04:54:12

61:

Tap 061 - 04:41:13

62:

Tap 062 - 04:55:47

63:

Tap 063 - 04:57:42

64:

Tap 064 - 04:59:56

65:

Tap 065 - 04:54:39

66:

Tap 066 - 04:58:12

67:

Tap 067 - 04:56:18

68:

Tap 068 - 04:52:13

69:

Tap 069 - 04:51:46

70:

Tap 070 - 04:58:11

71:

Tap 071 - 04:54:13

72:

Tap 072 - 05:46:51

73:

Tap 073 - 02:56:39

74:

Tap 074 - 03:20:05

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: truyện hoa hồng giấy

3:

Tap 003