một giấc ngủ dậy ta mang thai

 • Reads 1,017,860
 • Votes 59,715
 • Parts 150

Complete, First published Nov 27, 2019

Bạn đang xem: một giấc ngủ dậy ta mang thai

Table of contents

 • Chương 1: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhì công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 2: Hôm ni lại là một trong ngày thực hiện nhì công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 3: Hôm ni mang 1 việc làm đem năng lực ko thực hiện được

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 4: Hôm ni lại chỉ thực hiện một công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 5: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhì công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 6: Hôm ni chỉ với lại sở hữu 1 phần công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 7: Hôm ni như cũ là một trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 8: Hôm ni như cũ là một trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 9: Hôm ni tìm kiếm ra một việc làm buôn bán thời gian

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 10: Hôm ni là một trong ngày lơ là lấy chi tiêu đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 11: Hôm ni là một trong ngày cá mặn

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 12: Hôm ni là một trong ngày người sáng tác ko lấy nổi chi tiêu đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: đọc truyện tình cảm

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: thời tiểu niệm

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

Thể loại: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con cái , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅
  
  Văn án:
  
  Vầng hào quang đãng được trao kể từ khối hệ thống của Đường Loan Loan từ từ chi tiêu nghiền, nhưng mà người xem bị tác động bởi vầng hào quang đãng ấy cũng từ từ Phục hồi ý thức của chủ yếu bản thân, thực hiện Phó tiên sinh nằm trong đại nhi tử luôn luôn coi Đường Loan Loan như bảo bối thời điểm hiện tại ăn năn hận cho tới xanh rờn ruột.
  
  .......
  
  Năm chục tám tuổi hạc, phụ vương Phó Chân kể từ bên phía ngoài đem vệ một đứa phụ nữ riêng rẽ. 
  
  Cha và anh trai luôn luôn nâng niu hắn như thay cho thay đổi trở nên một người không giống, đại ca vì như thế người con riêng rẽ ấy mắng hắn là quái ác vật bất nam giới bất phái nữ, phụ thân thì thẳng lấy gậy gộc tiến công gãy chân hắn, tiếp sau đó lấy hắn xua đuổi thoát khỏi nha. 
  
  Phó Chân vì như thế rời né sự trả thù hằn của phụ nữ riêng rẽ, hắn nên long dong ngoài rìa TP. Hồ Chí Minh xuyên suốt 2 năm, còn ở một lượt say rượu bị người ám toán, nằm trong một chiếc nm nhan xa xăm kỳ lạ xẩy ra mối quan hệ.
  
  Mà Lúc hắn từ từ thân quen với thực trạng sinh hoạt ấy. 
  
  Ngày nọ, phụ vương nằm trong đại ca thăm dò cho tới căn nhà, hắn nhận định rằng chúng ta ham muốn lấy bản thân xua xua đuổi cho tới khu vực xa xăm rộng lớn.
  
  Nhưng chúng ta lại nằm trong chủ yếu bản thân rằng, chúng ta ăn năn hận.

#164hiệnđại