mùng 3 tháng 3 là ngày gì

Vào ngày Tết Hàn thực (3.3 âm lịch), người Việt thông thường thực hiện mâm cơm trắng đem bánh trôi bánh chay dưng cúng tổ tiên thể hiện tại lòng trở nên thiên về nơi bắt đầu mối cung cấp.