muôn vàn sủng ái

 • Reads 391,057
 • Votes 21,994
 • Parts 45

Complete, First published Jun 04, 2017

Bạn đang xem: muôn vàn sủng ái

Table of contents

 • Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 1: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 2: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 3: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 4: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 5: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 6: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 7: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 8: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 9: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 10: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 11: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 12: Người rất đẹp nhập tù

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 13: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 14: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 15: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 16: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 17: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 18: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 19: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 20: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 21: Vòng hoa tù tội

  Wed, Sep 29, 2021

  Xem thêm: đệ nhất sủng

 • Chương 22: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 23: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 24: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 25: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 26: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 27: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 28: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 29: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 30: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 31: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 32: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 33: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 34: Quốc sắc thiên hương

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 35: Tận thế cuồng hoa

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 36: Tận thế cuồng hoa

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 37: Tận thế cuồng hoa

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 38: Tận thế cuồng hoa

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 39: Tận thế cuồng hoa

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 40: Tận thế cuồng hoa

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 41: Tận thế cuồng hoa

  Wed, Sep 29, 2021

 • Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 44: Tận thế cuồng hoa

  Xem thêm: bác sĩ bạch đã lâu không gặp

  Wed, Sep 29, 2021

 • Chương 46: Sắc rất đẹp ác độc

  Wed, Sep 29, 2021

Vạn ngàn sủng ái
  Tạm dịch: Muôn vàn sủng ái
  Tác giả: Dẫn Lộ Tinh
  Edit: Hyukie Lee
  Blog: https://hyukieleesj1398.wordpress.com/2017/02/26/muon-van-sung-ai-dan-lo-tinh/
  Tích phân: 747,287,744
  Thể loại: 1×1, HE, thoải mái, kịch tính.
   Khoái xuyên, Hệ thống, Hiện đại, Viễn tưởng
  Hệ thống hắc hóa công x Mỹ mạo biểu khí thụ
  Nhân vật chính: Triêu Đăng, Caesar