ngang ngược độc chiếm

 • Reads 790,806
 • Votes 15,413
 • Parts 77

Complete, First published Mar 11, 2017

Bạn đang xem: ngang ngược độc chiếm

Table of contents

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Mon, Mar 27, 2017

 • Fri, Mar 31, 2017

 • Thu, Apr 6, 2017

 • Thu, Apr 6, 2017

 • Sun, Apr 9, 2017

 • Wed, Apr 12, 2017

 • Wed, Apr 12, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Thu, Apr đôi mươi, 2017

 • Fri, Apr 21, 2017

 • Wed, May 3, 2017

 • Mon, May 15, 2017

 • Mon, May 15, 2017

 • Tue, Jun 6, 2017

 • Tue, Jun 6, 2017

 • Fri, Jun 16, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Tue, Nov 7, 2017

 • Wed, Nov 8, 2017

  Xem thêm: vân tịch truyện

 • Thu, Nov 9, 2017

 • Fri, Nov 10, 2017

 • Sat, Nov 11, 2017

 • Sat, Nov 11, 2017

 • Sun, Nov 12, 2017

 • Mon, Nov 13, 2017

 • Tue, Nov 14, 2017

 • Thu, Nov 16, 2017

 • Thu, Nov 16, 2017

 • Sat, Nov 18, 2017

 • Sat, Nov 18, 2017

 • Sun, Nov 19, 2017

 • Mon, Nov đôi mươi, 2017

 • Thu, Nov 23, 2017

 • Mon, Nov 27, 2017

 • Fri, Dec 1, 2017

 • Mon, Dec 4, 2017

 • Fri, Dec 8, 2017

 • Mon, Dec 11, 2017

 • Fri, Dec 15, 2017

 • Mon, Dec 18, 2017

 • Fri, Dec 22, 2017

 • Mon, Dec 25, 2017

 • Wed, Jan 3, 2018

 • Sat, Jan 13, 2018

 • Wed, Jan 24, 2018

 • Mon, Jan 29, 2018

 • Wed, Feb 7, 2018

 • Thu, Feb 15, 2018

 • Tue, Feb đôi mươi, 2018

 • Tue, Feb đôi mươi, 2018

 • Mon, Feb 26, 2018

 • Sun, Mar 4, 2018

 • Sun, Mar 11, 2018

 • Sat, Mar 17, 2018

 • Wed, Mar 28, 2018

 • Wed, Apr 4, 2018

  Xem thêm: vũ đông càn khôn chap

 • Fri, Apr 13, 2018

 • Fri, May 4, 2018

 • Wed, Jul 25, 2018

Ban đầu ai là kẻ tiếp tục tự động bản thân nhận cô về nuôi, ai là kẻ tự động ý lôi cô cuốn vô vòng xoáy thương yêu. Anh là kẻ tiếp tục dạy dỗ cô trí tuệ về toàn bộ vô cuộc sống đời thường này, kể từ thương yêu cho tới dục tình. Anh đó là thân phụ cô!
  
  Cô từng đem toan anh là thân phụ cô, rồi lại đem toan tiếp sau đó anh là thương yêu của đời bản thân. Nhưng anh thì đối đãi với cô đi ra sao chứ? Anh rõ nét tiếp tục ve vãn thực hiện cô si mê, tiếp sau đó biết cô sở hữu tình thân với bản thân, lại trực tiếp chân giày xéo, kìm hãm cô vô ngôi nhà, ngày ngày ân ái với những người phụ phái nữ khác!
  
  Bao nhiêu sự sung sướng vô đời cũng chính là anh cho tới cô, từng nào tổn hại cũng vậy. Cuối nằm trong, sau khoản thời gian chỗ bị thương tiếp tục thôi ko rướm huyết, anh lại cho tới phát biểu câu nói. nâng niu. Anh luôn luôn bá đạo vì thế sở nguyện của tôi nhưng mà phá vỡ cuộc sống của cô ấy. Mọi tội lỗi đều sập không còn lên đầu cô. Cô vì thế một người vì vậy nhưng mà con quay sườn lưng đợt tiếp nhữa với cuộc sống đời thường mới nhất của tôi. Có xứng không??