nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

 • Reads 479,490
 • Votes 13,091
 • Parts 88

Complete, First published Oct 28, 2016

Bạn đang xem: nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ

Table of contents

 • Chương 1: Trở Thành Một Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 2: Không Gian Xuất Hiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 3: Nữ Chủ Tiểu Thuyết Xuất Hiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 4: Nhìn Thấy Mưu Đồ Của Phụ Thân

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 5: Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 6: Thời Gian Chờ Ngày Tuyển Tú

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 7: Thái Giám Tổng Quản Khiếp Sợ

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 8: Hoàng Đế Quyết Định

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 10: Liễu Tương Nhã Biểu Diễn

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 11: Nếu Nói" chợt Dưng Nổi Tiếng"

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 12: Lần Đầu Sắc Phong

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 14: Trở Thành Người Thị Tẩm Đầu Tiên

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 16: Quyết Định Dùng Dược Thiện

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 18: Cung Tần Làm Khó Dễ

  Fri, Oct 28, 2016

 • Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 20: Ai Là Người Ra Tay?

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 21: Hoàng Thượng Nghe Lén

  Fri, Oct 28, 2016

 • Chương 22: Chân Tướng Thị Tẩm

  Fri, Oct 28, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Chương 24: Thái Hậu Hỏi Tội

  Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Chương 26: Sốt Ruột Trước Ngày Cấm Túc

  Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

  Xem thêm: vũ đông càn khôn chap

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

  Xem thêm: vi phu từng là ngạo thiên

 • Sun, Oct 30, 2016

 • Sun, Oct 30, 2016

Tác giả: Cửu Nguyệt Vi Lam
  
  Truyện 88 chương hoàn
  
  Truyện Nhật Ký Thăng Cấp Tại Hậu Cung Của Nữ Phụ là 1 trong truyện khá mê hoặc và lý thú, truyện lấy chủ thể đó là mẩu chuyện xuyên qua quýt của anh hùng chủ yếu, xuyên qua quýt đang được Chịu nhiều uất ức tuy nhiên xuyên qua quýt mà còn phải nên Chịu cảnh thống gian khổ thì chính thiệt là ăm ắp bi phẫn. Nàng rớt vào vùng cung cấm, nên tự động lực cánh sinh, đấu tranh giành từng ngày, từng ngày nhằm sinh sống sót. Truyện xuyên ko của nường chính thức lắm phiền toái và kết đốc cũng ăm ắp mới mẻ kỳ lạ.
  
  Liễu Vi Dung nói theo một cách khác là đặc biệt bi thống xuyên qua quýt. Trong một cuốn tè thuyết cung đấu nhưng mà nường vừa phải mới mẻ coi kết thúc với 1 phái nữ phụ thực hiện vật mất mát, nường tớ trước thời điểm ngày tuyển chọn tú bị u cả hạ dược thành quả bị người thực hiện bỏ không còn trong trắng, phái nữ phụ thực hiện vật mất mát vì thế vượt lên trên bi phẫn, thống khổ nhưng mà tự động tử...
  
  Có nên vượt lên trên thảm kịch hoặc không? Thật may ông trời trợ giúp - phối mang lại nường một không khí tùy thân
  Vì thay cho thay đổi số mạng, bay ngoài lăm le đoạt của u cả, giải pháp có một không hai đó là nhập cung thực hiện phái nữ nhân của Hoàng đế! Nguyên tác nhập tè thuyết cung đấu đó là người sáng tác bịa đặt điều !!! Vì mong muốn mang lại phái nữ công ty không ngừng mở rộng Yên Tay Vàng rời khỏi nhưng mà thôi!
  
  Nhật ký của nường liệu rất có thể ghi lại đầy đủ vẹn những trổ tài nhưng mà nường nên trải qua quýt hay là không, với nên hay là không đó cũng là 1 trong hành trình dài nhưng mà bản thân nên lăn kềnh lộn thật nhiều, tuy nhiên cũng thiệt niềm hạnh phúc. Mời độc giả truyện nhằm vấn đáp thắc mắc này.

#384ngontinh