núi của nàng biển của nàng

 • Reads 984,968
 • Votes 90,372
 • Parts 85

Complete, First published Mar 31, 2020

Bạn đang xem: núi của nàng biển của nàng

Table of contents

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 1. Trì Đường - Hồ nước

  Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 37. quý khách nằm trong phòng

  Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 42. Du lịch mùa thu

  Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

  Xem thêm: sắc màu quân nhân

 • Chương 45. Trò chuyện hồi đêm

  Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 64. Thu âm bài bác hát

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 65. Sự cố kinh người

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 66. Không với việc gì

  Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 69. Đứng ven đường

  Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 77. Phiên nước ngoài - Đại học tập 1

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 78. Phiên nước ngoài - Đại học tập 2

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 79. Phiên nước ngoài - Đại học tập 3

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 80. Phiên nước ngoài - Trò nghịch ngợm tử vong 1

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 81. Phiên nước ngoài - Trò nghịch ngợm tử vong 2

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 82. Extra - Cameo nhập Nhóm tiên sinh kỳ quái

  Xem thêm: vợ tổng tài em ngoan cho anh

  Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

Tác giả: Phù Hoa.
  Editor: Fukahi.
  Tình trạng: Hoàn (79 chương chủ yếu văn + 5 chương phiên nước ngoài + 1 chương extra) - Đang beta
  Cover: Lily Library (http://lilylib.com)
  
  "Hồ nước là hồ nước nước lặng, cá bơi lội nguyện ý nhập hồ nước này chăng?"
  "Nguyện ý."
  
  (Du Dư x Trì Đường, vườn ngôi trường văn)
  
  Tags: Hoa quý vũ quý (tuổi thanh xuân), ưa quí ko tách, chỉ yêu thương một người, trần đời nghiêm cấm, là vườn ngôi trường văn.

#875ttbh