nuôi dưỡng nhân vật phản diện

 • Reads 1,704,807
 • Votes 125,198
 • Parts 147

Complete, First published Mar 06, 2020

Bạn đang xem: nuôi dưỡng nhân vật phản diện

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: ông xã thật lưu manh

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: truyện đại chúa tể

 • Chương 147: Toàn văn trả

  Fri, Sep 24, 2021

Tác giả: Tuế Tuế Thiên
  
  Editor: Shmily
  
  Beta: Truyện đang được nhập quy trình beta lại, đem sơ sót van nài sung sướng lòng hùn ý~
  
  Design by: Chu Hựu Tịnh
  
  Tình trạng convert: Hoàn trở nên (147 chương)
  
  Tình trạng Edit: Hoàn thành
  
  Nguồn convert: Truyencv.com
  
  Nguồn edit: thuongthu9420.com
  
  Ngày đục hố: 25/05/2020
  
  Ngày lấp hố: 09/07/2020
  
  Thể loại: Ngọt văn, xuyên thư
  
  Truyện được đăng full edit bên trên trang Wattpad thuongthu9420, chớ đưa đi trùng hợp van nài luật lệ editor ạ!
  ---------
  
  Văn án:
  
  Tiễn Ý Ý hiểu rõ thiếu thốn niên tối tăm nghèo khó gian khổ trước mặt mày này tiếp tục trở nên quấn phản diện gớm ghê nhất truyện.
  
  Nhưng vì vậy đang được sao.
  
  Cô cần thiết sự trợ giúp của anh ấy.
  
  Tan học tập tại đoạn rẽ bậc thang, Tiễn Ý Ý kéo Lương Quyết Thành lại.
  
  Cô đem mang đến anh một tấm thẻ thâm.
  
  "Tớ mong muốn bao nuôi cậu." Cô gái trình bày rất rất dứt khoát.
  
  Lương Quyết Thành coi thiếu thốn nữ giới như ánh dương tỏa sáng trước đôi mắt, lạnh lẽo lùng lên tiếng: "Cậu mong muốn kiểu mẫu gì?"
  
  Tiễn Ý Ý: "Kỳ hạn 1 năm, tớ mong muốn cậu thuộc sở hữu tớ, ngoan ngoãn ngoãn nghe điều của tớ."
  
  Số chi phí nhập thẻ dĩ nhiên rất có thể cứu vớt được u và em gái anh.
  
  Lương Quyết Thành ngước đôi mắt coi thiếu thốn nữ giới trước mặt mày.
  
  "Được..."
  
  Tiễn Ý Ý búng tay một chiếc.
  
  "Quyết quyết định vì vậy cút các bạn trai, lúc này tất cả chúng ta về mái ấm trình bày mang đến phụ huynh tớ biết nhị tất cả chúng ta đang được đem con cái, tiếp sau đó ngay lập tức quăng quật trốn."
  
  Lương Quyết Thành, "..."
  
  Đại đái thư thiệt biết nghịch tặc.

#22ngọtvăn