pham nhan tu tien 2

Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Loại: Truyện dịch,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
97852
Giọng nam: 50 tập

Bạn đang xem: pham nhan tu tien 2

Phàm Nhân Tu Tiên phần 2: Tiên Giới Thiên – Phàm nhân tu tiên, gió mây tái mét khởi
Xuyên qua quýt không khí và thời hạn, luân hồi nghịch ngợm chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.
《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh hòn đảo Tiên Giới, một tè tử người phàm tu tiên cho tới cảnh giới Bất Diệt nhập truyền thuyết.

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 04:31:21

2:

Tap 002 - 04:06:29

3:

Tap 003 - 04:28:15

4:

Tap 004 - 04:38:03

5:

Tap 005 - 04:38:56

6:

Tap 006 - 04:28:08

7:

Tap 007 - 04:44:47

8:

Tap 008 - 04:33:27

9:

Tap 009 - 04:32:49

10:

Tap 010 - 04:31:09

11:

Tap 011 - 05:05:42

12:

Tap 012 - 04:39:46

13:

Tap 013 - 04:27:05

14:

Tap 014 - 04:09:01

15:

Tap 015 - 04:25:37

16:

Tap 016 - 04:26:58

17:

Tap 017 - 04:18:01

18:

Tap 018 - 04:30:05

19:

Tap 019 - 04:28:54

20:

Tap 020 - 04:29:33

21:

Tap 021 - 04:31:30

22:

Tap 022 - 04:29:13

23:

Tap 023 - 04:40:00

24:

Tap 024 - 04:43:53

25:

Tap 025 - 04:33:10

26:

Tap 026 - 04:42:53

Xem thêm: đọc truyện trọng sinh

27:

Tap 027 - 04:45:35

28:

Tap 028 - 04:50:52

29:

Tap 029 - 04:54:52

30:

Tap 030 - 04:49:15

31:

Tap 031 - 04:53:15

32:

Tap 032 - 04:45:00

33:

Tap 033 - 04:40:59

34:

Tap 034 - 04:47:09

35:

Tap 035 - 04:41:06

36:

Tap 036 - 04:35:23

37:

Tap 037 - 05:03:19

38:

Tap 038 - 05:00:33

39:

Tap 039 - 04:56:35

40:

Tap 040 - 06:20:10

41:

Tap 041 - 05:58:53

42:

Tap 042 - 04:56:09

43:

Tap 043 - 04:45:58

44:

Tap 044 - 04:50:04

45:

Tap 045 - 04:30:30

46:

Tap 046 - 04:42:53

47:

Tap 047 - 04:50:21

48:

Tap 048 - 04:41:53

49:

Tap 049 - 04:40:24

50:

Tap 050 - 04:37:57

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

Xem thêm: vị bắc xuân thiên thụ

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Audio nằm trong chuyên mục Huyền Huyễn, Tiên Hiệp của người sáng tác Vong Ngữ. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện dịch, VIP và Hoàn trở nên với số tập dượt là 50. Các chúng ta sở hữu gọi những chuyên mục không giống của truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên bên trên đây: