phù hiểu em là của anh

 • Reads 238,038
 • Votes 2,396
 • Parts 108

Complete, First published Mar 10, 2018

Bạn đang xem: phù hiểu em là của anh

Table of contents

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

  Xem thêm: doc truyen chu

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 77: Ngoại truyện 1: Chạy bộ

  Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 83: Ngoại truyện 2: Trang phục mùa đông

  Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 101: Là kết thúc giục tuy nhiên cũng chính là khởi điểm... (Hết)

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 102: Ngoại truyện 3 - Mạc Vu Phi

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 103: Ngoại truyện 4 - Yoga

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 104: Ngoại truyện 5 - Thư gửi bé bỏng cưng

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 105: Ngoại truyện 6 - Dạy con cái 1

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 106: Ngoại truyện 6 - Dạy con cái 2

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 107: Ngoại truyện 6 - Dạy con cái 3

  Xem thêm: kết hôn chớp nhoáng

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 108: Ngoại truyện 7: Một ngày thông thường của bà xã ông xã Đường Gia

  Tue, Apr 17, 2018

Tác giả: Độc Độc
  Tình trạng: Hoàn
  VĂN ÁN:
  Truyện là chuyện tình mèo vờn con chuột, giăng bẫy nhau của nhì anh hùng chủ yếu. 
  
  Nam đó là loại nam giới nhân sáng sủa láng nước ngoài hình, mưu trí thông bản thân chủ yếu vì vậy mới nhất đàng hoàng dẫn cô nàng nhập bẫy chủ yếu bản thân giăng rời khỏi. 
  
  Anh là con cái sói group lốt rán ngóng ngày nhằm bắt con cái rán non.
  Phù Hiểu đó là con cái rán non thơ ngây ấy, cô đơn giản và giản dị nhập sáng sủa đến mức độ nụ hít trước tiên cũng trở nên Đường thiếu thốn tiến công cắp, bị hắn dỗ dành nhằm cho tới sau cuối nghe hắn tuyên tía một câu "Thấy ko, chắc chắn em là bà xã anh."
  
  Phải trước sau gì thì đã và đang rớt vào tay hắn, vẫn chính là được thương yêu thương cưng chiều, quan hoài, đỡ đần, được là tình nhân mặt mày hắn cho tới nằm trong.