sau khi cá mặn thật thiếu gia nộp lên hệ thống

 • Reads 1,419,188
 • Votes 146,931
 • Parts 116

Complete, First published Sep 24, 2022

Bạn đang xem: sau khi cá mặn thật thiếu gia nộp lên hệ thống

Table of contents

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Fri, Oct 7, 2022

 • Sat, Oct 8, 2022

 • Mon, Oct 10, 2022

 • Tue, Oct 11, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Thu, Oct 13, 2022

 • Fri, Oct 14, 2022

 • Sat, Oct 15, 2022

 • Mon, Oct 17, 2022

 • Mon, Oct 17, 2022

 • Tue, Oct 18, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Tue, Oct 25, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Sat, Oct 29, 2022

 • Mon, Oct 31, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Fri, Nov 18, 2022

 • Sat, Nov 19, 2022

 • Mon, Nov 21, 2022

 • Tue, Nov 22, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Thu, Nov 24, 2022

 • Fri, Nov 25, 2022

 • Sat, Nov 26, 2022

 • Mon, Nov 28, 2022

 • Tue, Nov 29, 2022

 • Wed, Nov 30, 2022

 • Thu, Dec 1, 2022

 • Fri, Dec 2, 2022

 • Sat, Dec 3, 2022

 • Mon, Dec 5, 2022

  Xem thêm: du do dai luat su

 • Tue, Dec 6, 2022

 • Wed, Dec 7, 2022

 • Thu, Dec 8, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Sat, Dec 10, 2022

 • Sun, Dec 11, 2022

 • Mon, Dec 12, 2022

 • Tue, Dec 13, 2022

 • Wed, Dec 14, 2022

 • Thu, Dec 15, 2022

 • Fri, Dec 16, 2022

 • Sat, Dec 17, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Tue, Dec đôi mươi, 2022

 • Wed, Dec 21, 2022

 • Fri, Dec 23, 2022

 • Sat, Dec 24, 2022

 • Mon, Dec 26, 2022

 • Tue, Dec 27, 2022

 • Thu, Dec 29, 2022

 • Fri, Dec 30, 2022

 • Sat, Dec 31, 2022

 • Mon, Jan 2, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Wed, Jan 4, 2023

 • Thu, Jan 5, 2023

 • Fri, Jan 6, 2023

 • Mon, Jan 9, 2023

 • Wed, Jan 11, 2023

 • Thu, Jan 12, 2023

 • Fri, Jan 13, 2023

 • Fri, Jan 13, 2023

 • Mon, Jan 16, 2023

 • Wed, Jan 18, 2023

 • Thu, Jan 19, 2023

 • Sun, Jan 22, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Tue, Jan 31, 2023

 • Wed, Feb 1, 2023

 • Thu, Feb 2, 2023

 • Fri, Feb 3, 2023

 • Sat, Feb 4, 2023

 • Mon, Feb 6, 2023

 • Tue, Feb 7, 2023

 • Wed, Feb 8, 2023

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Tue, Feb 14, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

 • Thu, Feb 16, 2023

 • Thu, Feb 16, 2023

 • Fri, Feb 17, 2023

 • Sat, Feb 18, 2023

 • Mon, Feb đôi mươi, 2023

 • Tue, Feb 21, 2023

  Xem thêm: truyện dụ dỗ đại luật sư

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Thu, Feb 23, 2023

Edit: Bilundethuong
  
  Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống 
  Thịnh thế mỹ nhan tụt xuống điêu cá đậm thụ x tụt xuống điêu nằm trong tao nằm trong tồn bên trên công
  Độ dài: 105 con cái đẻ + 10 con cái riêng
  
  
  KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!
  
  Úc Khải xuyên qua loa, xuyên vào trong 1 cuốn đam mỹ đoàn sủng vai chủ yếu, tuy nhiên cậu lại là hero pháo hôi ngoài khuôn mặt mũi rời khỏi thì không tồn tại điểm này đồng ý được.
  
  Úc Khải: "."
  
  Tùy tiện, sinh sống sót là được rồi.
  
  Hệ thống: "Thân ái! Ngài cần thiết hoàn thành xong tâm nguyện của nguyên vẹn ngôi nhà trước lúc bị tiêu diệt, trở nên đỉnh lưu của giới vui chơi giải trí nha!"
  
  Úc Khải: "...."
  Không quan hoài, tương quan gì cho tới tao.
  
  Hệ thống: "Thân ái! Ngài lúc này rời ngoài giới vui chơi giải trí tiếp tục thẳng bị xóa buột nha!"
  
  Úc Khải: "?"
  
  Hệ thống: "Thân ái! Đừng nhụt chí, chỉ việc ngài hoàn thành xong tiềm năng, phần thưởng này cũng đều có, ngài nhìn coi, đấy là bla bla.....!"
  
  Úc Khải: "Có quang quẻ óc không? Có xe pháo không khí không? Có súng laser không? Có chiến thuyền ngoài trái đất không?"
  
  Hệ thống: "???"

#35giớigiảitrí