sinh tiếu thủ hộ thần

Truyện kể về năm 2xxx, với cùng một cao bồi thương hiệu là Tề Nhạc bởi "bị đá" tuy nhiên tấn công người ngay gần bị tiêu diệt. Vì hoảng hồn tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là 1 trong những vô 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu vô Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con cái giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Bạn đang xem: sinh tiếu thủ hộ thần

Sau Khi thức tỉnh năng lượng của tớ, Tề Nhạc chính thức tu luyện và thăm dò tìm tòi 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần sót lại, ngăn chặn những quyền lực mong muốn xâm lấn phương sầm uất....

Vì mong muốn những người hâm mộ rất có thể cảm biến trường hợp tăng tiềm năng Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ ràng.

Thăng Vân Quyết của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Khi tăng một vân, tiềm năng tiếp tục tạo thêm 1,5 chuyến. Dựa theo gót cách thức này tuy nhiên đo lường và tính toán, sản phẩm sau nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục lấy một vân thực hiện hạ tầng.

Một vân tất cả chúng ta coi là mốc khởi điểm, quý khách rất có thể đo lường và tính toán được tiềm năng tạo thêm Khi đạt vân tiếp theo sau.

Hai vân, là 1 trong những vân nhân với một,5 chuyến, tao tiếp tục đi ra được sản phẩm của nhị vân, phát biểu cách tiếp, cảnh giới nhị vân của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh cấp 1,5 chuyến một vân.

Cảnh giới tía vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 chuyến.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 chuyến.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 chuyến.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 chuyến.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 chuyến.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 chuyến.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 chuyến.

Từ những số lượng bên trên quý khách rất có thể thấy được rõ nét, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mỗi lúc tạo thêm một vân, tiềm năng tăng phụt về hóa học.

Xem thêm: tình yêu thầm kín tiểu thuyết

Còn nguyên tắc đo lường và tính toán bên trên người Kỳ Lân cũng tương tự vậy, thời gian tạo thêm một vân, tiềm năng một vân của Kỳ Lân cũng tương tự tiềm năng chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tuy nhiên tiềm năng tạo thêm gấp rất nhiều lần, cách thức đo lường và tính toán Từ đó là:

Cảnh giới nhị vân là cảnh giới một vân nhân gấp đôi.

Cảnh giới tía vân là cảnh giới một vân nhân 4 chuyến.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 8 chuyến.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 chuyến.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 chuyến.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 chuyến.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 chuyến.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 chuyến.

Từ những điều này rất có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau tiềm năng còn xịn tía rộng lớn những chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không giống, Kỳ Lân đạt cho tới chín vân, tiềm năng cấp chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân chục chuyến. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó khăn tạo thêm. Cơ hồ nước chỉ việc toàn bộ chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nỗ lực, đều rất có thể đạt cho tới chín vân, tuy nhiên Kỳ Lân thì ko cần thế, mặc dầu ở thời kỳ cổ xưa, rát không nhiều với Kỳ Lân này tu luyện đột đập ngoài bảy vân, tía vân sau nằm trong của Kỳ Lân, mới mẻ là tạo thêm xịn tía.

Đồng thời, Khi chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tổ chức Bản Chúc Tương Dị Hóa chuyến thứ nhất, tiềm năng rất có thể thẳng tạo thêm gấp rất nhiều lần, Kỳ Lân cũng tương tự vậy. Nhưng tuy nhiên, cho tới quy trình tiến độ loại nhị, tiếp tục không giống nhau, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiếp tục tăng mạnh rộng lớn quy trình tiến độ thứ nhất cấp 1,5 chuyến, tuy nhiên Kỳ Lân quy trình tiến độ loại nhị tiếp tục cấp nhị chuyến quy trình tiến độ thứ nhất. Giai đoạn ở đầu cuối cũng như vậy. Cho nên, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân quy trình tiến độ dị hóa loại tía, trừ vân lực biến đổi còn ngày càng tăng vân lực lên lv năm chuyến quy trình tiến độ loại nhị, tuy nhiên Kỳ Lân là 4 chuyến.

Xem thêm: vũ đông càn khôn chap

Bởi vậy rất có thể thể hiện Tóm lại.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, bên dưới trường hợp dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa quy trình tiến độ loại tía sau nằm trong, tiềm năng kể từ 25. 628 chuyến nhân song (x2). 25 chuyến, đó là cấp một vân 57. 665 chuyến.

Kỳ Lân chín vân, bên dưới trường hợp dị hóa chuyến tía, tiềm năng tiếp tục tăng kể từ 256 chuyến nhân với 4 chuyến, đạt cho tới số lượng xịn tía là 1024 chuyến đối với Khi một vân. Kỳ Lân Khi cơ chỉ mất thần mới mẻ tưởng tượng được. Đây cũng chính là nguyên vẹn nhân Kỳ Lân phát triển thành vương vãi của thần thú, Kỳ Lân ở đầu cuối nhất, trọn vẹn rất có thể phá hủy toàn cỗ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú nói theo một cách khác đùa sao?​