thẻ vib financial free

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200F17

Bạn đang xem: thẻ vib financial free

Actions

  • Credit Cards
  • /
  • VIB Financial Free

Sign in

Z7_8GHEH001L88H80QO67NE200F90

Section2

Actions

Apply now


Pricing and terms
Credit Card Insurance

Xem thêm: hương tràm cho em gan anh them mot chut lời bài hát

AT A GLANCE

Cash withdrawal limit equals 100% of credit limit

CARD LIMIT & ANNUAL FEE

Card limit up to
50 mil VND

No annual fee

CARD GUIDELINE

Experience AR

Experience AR

Xem thêm: lời bài hát rồi tới luôn