thịnh sủng thê bảo


MkkTwto.jpg

Bộ này là cỗ đầu tay của Moe nên bị lậm convert thật nhiều, câu chữ ko hề mượt nhưng mà, tối nghĩa, khó khăn hiểu. Do việc làm cũng bận nên Moe ko beta lại được không còn. Nếu quý khách hoàn toàn có thể bỏ lỡ và vẫn mong muốn nối tiếp phát âm thì Moe cảm ơn nhé!!!

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Bạn đang xem: thịnh sủng thê bảo

Editor: Phương Moe

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng, trâu già nua gặm cỏ non

Tình trạng: Hoàn

Văn án:

Phủ Trấn Quốc Công dương thịnh âm suy. Đến đời của Giang Diệu, nường là cô nương độc nhất thân thiện một căn nhà toàn nam giới nhân.

Trong tía chống, chỉ mất đại chống sinh được phái đẹp nhi và gọi là là Giang Diệu, bên trên nường còn tồn tại bảy đàng huynh với tía ca ca ruột luôn luôn trực tiếp chở che cho tới nường.

Từ nhỏ nường mong muốn vật gì sẽ tiến hành cái bại, ai bắt nạt nường thì mon ngày trong tương lai thực sự xui xẻo.

Sau khi tăng trưởng, đái phái đẹp nhi phấn điêu ngọc giũa thời xưa đã trở nên Tuyên Vương Lục Lưu bắt về căn nhà “ăn”.

Tuyên Vương sát trừng trị ngược quyết, quyền khuynh triều chủ yếu, Giang Diệu cảm nhận thấy nường gả cho tới hắn là hoàn toàn có thể ngông nghênh thực hiện hung tin.

  • Đoạn trích nhỏ:

Tuyên Vương: “Sinh cho tới phiên bản vương vãi một đứa nhỏ, phiên bản vương vãi tiếp tục cõng nường đi!”

Giang Diệu: “Nếu thiếp sinh nhị đứa nhỏ thì hoàn toàn có thể “cưỡi” lên cổ chàng sao?”


Mục Lục

Chương 01Chương 02Chương 03
Chương 04Chương 05Chương 06
Chương 07Chương 08Chương 09
Chương 10Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18
Chương 19Chương 20Chương 21
Chương 22Chương 21Chương 24
Chương 25Chương 26Chương 27
Chương 28Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương 33
Chương 34Chương 35Chương 36

icon-dong-hungole-blog (328) Chương trăng tròn icon-dong-hungole-blog (328) Chương 21 icon-dong-hungole-blog (328)

icon-dong-hungole-blog (328) Chương 22 icon-dong-hungole-blog (328) Chương 23 icon-dong-hungole-blog (328) Chương 24 icon-dong-hungole-blog (328)

icon-dong-hungole-blog (328) Chương 25 icon-dong-hungole-blog (328) Chương 26 icon-dong-hungole-blog (328) Chương 27 icon-dong-hungole-blog (328) Chương 28 icon-dong-hungole-blog (328) Chương 29  icon-dong-hungole-blog (328)

icon-dong-hungole-blog (328) Chương 30 icon-dong-hungole-blog (328)

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼

C31 🌼 C32 🌼 C33 🌼 C34 🌼 C35 🌼 C36 🌼 C37 🌼 C38 🌼 C39 🌼 C40 

C41 🌼 C42  🌼 C43 🌼 C44 🌼 C45 🌼 C46 🌼 C47 🌼 C48 🌼 C49 🌼 C50 🌼

C51 🌼 C52 🌼 C53 🌼 C54 🌼 C55 🌼 C56 🌼 C57 🌼 C58 🌼 C59 🌼 C60

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼

Xem thêm: ông xã thật lưu manh

61 🌼 62 🌼 63 🌼 64 🌼 65 🌼 66 🌼 67 🌼 68 🌼 69 🌼 70

71 🌼 72 🌼 73 🌼 74 🌼 75 🌼 76 🌼 77 🌼 78 🌼 79 🌼 80 🌼

81 🌼 82 🌼 83 🌼 84 🌼 85 🌼 86 🌼 87 🌼 88 🌼 89 🌼 90 🌼

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼

 91 🌼 92 🌼 93 🌼 94 🌼 95 🌼 96 🌼 97 🌼 98  🌼 99 🌼 100 🌼

101 🌼 102 🌼 103 🌼 104 🌼 105 🌼 106 🌼 107 🌼 108 🌼 109 🌼 110 🌼

111 🌼 112 🌼 113 🌼 114 🌼 115 🌼 116🌼 117  🌼 118  🌼 119 🌼 120

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼

121🌼  122 🌼 123 🌼 124 🌼 125 🌼 126 🌼 127 🌼 128🌼 129 🌼 130

131 🌼 132 🌼 133  🌼 134 🌼 135 🌼 136 🌼 137 🌼138  🌼 139 🌼 140

141 🌼 142 🌼 143 🌼 144 🌼 145 🌼 146 🌼 147 🌼 148 🌼 149 🌼 150

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼

151 🌼 152 🌼 153  🌼 154 🌼 155 🌼 156  🌼 157 🌼 158 🌼 159 🌼 160

161 🌼 162 🌼 163 🌼 164 🌼 165 🌼 166  🌼 167 🌼 168 🌼 169 🌼 170

171 🌼 172 🌼 173 🌼 174 🌼 175 🌼 176 🌼 177 🌼 178 🌼 179 🌼 180

181 🌼 182 🌼 183  🌼 184  🌼 185 

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼

186 🌼 187 🌼 188  🌼 189 🌼 190  🌼

Xem thêm: âm thanh của em là thế giới của anh

🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼

C191  ★ C192 – HOÀN

tuyen-tap-100-hinh-dong-trang-tri-cho-powerpoint-1484498855-94

Vài điều của Moe: Đây là cỗ trước tiên Moe xả thân vô tuyến phố edit ( ̄^ ̄)ゞ.
Cho nên lối hành văn còn non nớt, hành văn ko mạch lạc, vẫn lậm nhiều kể từ Hán Việt. Nên ước cả thông nhà cảm cho tới Moe nhé!!