thu nu huu doc

 • Reads 6,027,846
 • Votes 96,860
 • Parts 195

Ongoing, First published Oct 15, 2015

Bạn đang xem: thu nu huu doc

Table of contents

 • Chương 1: Lãnh cung phế truất hậu- Chương 10

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 11: Trừng trừng trị nhẹ nhõm cảnh cáo-Chương 20

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 21: Đều đang được thao diễn trò-Chương 30

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 31: Kiêu ngạo ngang ngược-Chương 38: Dụng tâm kín đáo

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 39: Âm âm thầm cấu kết- Chương 44

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 45: Đảo khách hàng trở nên chủ-Chương 49

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 50: Câu cá vô tuyết-Chương 54

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 55: Hào quang quẻ hiện nay ra- Chương 59

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 60: Xuân thuỷ lăn lóc tăn-Chương 64

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 65: Trong tiếp sở hữu kế

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 66: Đào hố chôn ngươi

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 67: Mệnh treo một đường

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 68: Không thể buông tha

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 69: Giữa lối hiến nghệ

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 71. Thanh Mai gia trang

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 72: Đêm khuya bị luyện kích

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 73: Thân thế thần bí

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 74: Lạnh băng như đao

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 75: Có tâm cơ khác

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 76: Vận mệnh điên đảo

  Thu, Oct 15, 2015

 • Chương 77: Cháy rộng lớn tối khuya

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 78: độc ác quỷ đề nghị mạng

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 79: Không thể buông tha

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 80: Đối chọi gay gắt

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 81: Đàn bọ cạp loàn vũ

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 82: Đột nhiên trừng trị điên

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 83: Kim chi ngọc diệp

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 84: Độc ác như thế

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 85: Ma cao một thước

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 86: Đạo cao một trượng

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 87: Tranh giành tình yêu

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 88: Sở cỗ kinh tâm

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 89: Nước cờ cao tay

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 90: Bọ ngựa bắt ve

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 91: Mệnh táng hoàng tuyền (Bị rơi rụng mạng)

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 92: Yếu đuối xứng đáng thương

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 93: Tang u cẩu thả

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 94 : Người lịch sự bắt quàng

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 95: Vô tình vô nghĩa

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 96: Tương đương phản nghịch

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 97: Tứ tử Tưởng gia (Con trai loại tư Tưởng gia)

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 98: Thân càng thêm thắt thân

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 99. Không khí vui mừng mừng

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 100. Thiền sư vô địch

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 101. Phu nhân chủ yếu thất

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 102. Càng khi càng loạn

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 103. Cao thủ người sử dụng độc

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 104. Thần nó nửa đêm

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 105. Đại tỷ diệt dung

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 106. Không rét tuy nhiên run

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 107. Tính toán như ý

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 108. Thối rữa cho tới cùng

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 109. Thân thế ly kỳ

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 110. Yêu tinh anh hiện nay thế- Chương 111

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 112- Chương 113. Đã dò la cho tới cửa

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 114. Nên duyên Tần Tấn

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 115. Không cần thiết nể mặt

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 116. Trong bẫy sở hữu bẫy

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 117. Đối hóa học Kim Điện

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 118. Tiệc ko yên ổn bình

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 119. Chúc lâu bị tiêu diệt yểu

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 120. Đối tượng công kích

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 121. Ám sát tối khuya

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 122. Từng bước nghiền sát

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 123. Vở kịch luân lý

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 124. Thiên đao vạn quả

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 125. Đúng là thổ lộ

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 126. Điên cuồng thịt hại

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 127. Hình trừng trị tàn khốc

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 128. Dê non đợi mổ

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 129. Ghen tị nạnh trở nên cuồng

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 130. Chỉ vi tư lợi

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 131. Tiến dần dần từng bước

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 132. Là ngày đại hỷ

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 133. Cạm bẫy trùng trùng

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 134. Nợ sau tính sổ

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 135. Hoàng tử Mạc Bắc- chương 136

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 137- Chương 138. Đức Phi bị tiêu diệt thảm

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 139. Đạo lý bám theo đuổi

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 140. Long trời bục: bị vỡ ra vì sức ép đất

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 141. Thầy trí nghi kị trận

  Fri, Oct 16, 2015

 • Chương 142. Đại họa ngập trời

  Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 143. Tưởng gia bị diệt

  Mon, Oct 19, 2015

 • Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 145. Bại lộ túng thiếu mật

  Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 146. Giằng teo đại điện

  Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 147. An Bình Quận chúa

  Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 148. Việt Tây công chúa

  Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 149. Cái gọi là hoán thân

  Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 150. Con tin tưởng kiêu ngạo

  Mon, Oct 19, 2015

 • Chương 151: Quả nhiên sở hữu bệnh

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 152: Họa Thủy Đông Dẫn

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 153: Mọi chuyện đang được té ngũ

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 154: Bế Tắc mật am ni cô

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 155: Không khí vui mừng mừng

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 156: Ai là hung thủ?

  Xem thêm: hai lần gặp gỡ

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 157: Đối chọi gay gắt

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 158: Cạm bẫy trùng trùng

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 159: Thanh tẩy triều đình.

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 160: An Quốc bắt gặp tai ương

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 161: Họa càng thêm thắt họa

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 162: Nhất tiễn biệt tam điêu

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 163: Ám dạ tử thần

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 164: Vạn trùng gặm thân mật thể

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 165. Hỷ lối phía trên

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 166: Sợ bóng hoảng hốt gió

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 167: Liệt hỏa phanh du

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 168: An Quốc bị tiêu diệt thảm.

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 169: Vạn kiếp bất phục

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 170: Tra tấn hoàn hảo đời.

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 171: Nước sụp khó khăn hốt

  Tue, Oct đôi mươi, 2015

 • Chương 172: Gánh hát Thiên Hương

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 173: Gặp lại cố nhân

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 174. Phật châu bí ẩn.

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 175 : Kinh hồng thông thoáng nhìn

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 176: Quách gia ái nữ

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 177. Húc Vương năng lượng điện hạ.

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 178: Thái công câu cá

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 179.Vĩnh tuyệt hậu đoạn

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 180. Nguyên Dục vứt mạng

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 181. Nợ tiết trả bởi vì máu

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 182. Lâm An Công Chúa

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 183. Hồng Môn Vũ Yến

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 184. Mãng xà kinh hồn

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 185. Ung Văn Thái Tử

  Thu, Oct 22, 2015

 • Chương 186. Việt Tây hoàng hậu

  Sat, Oct 24, 2015

 • Chương 187. Hoàng tử mặt mày cười

  Sat, Oct 24, 2015

 • Chương 188. Sớm sở hữu thơm ước

  Sat, Oct 24, 2015

 • Chương 189. Tiến cung thăm hỏi thân

  Sat, Oct 24, 2015

 • Chương 190. Nhị vị hoàng tử

  Sat, Oct 24, 2015

 • Chương 191. Quân tử hảo cầu

  Sat, Oct 24, 2015

 • Chương 192: Hoài Khánh thiệt mạng

  Sat, Oct 24, 2015

 • Chương 193. Cạm bẫy trùng trùng

  Tue, Nov 3, 2015

 • Chương 194. Tủng người nghe nói( Lời phát biểu khiến cho người tớ kinh sợ)

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 195. Đại Danh trừng trị điên

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 196. Việt Tây hoàng đế

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 197. Nữ Nhi khó khăn gả

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 198. Chịu đòn nhận tội

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 199. Mỹ nhân cho tới cửa

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 200. Hổ lạc đồng bằng

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 201. Diễn một trò hay

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 202. Quách phủ đại yến

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 203. Tĩnh Vương cầu hôn

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 204. Tưởng Nam bị tiêu diệt thảm

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 205. Yêu yêu tinh quỷ quái

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 206. Huệ Phi viếng thăm.

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 207. Uy hiếp chí tử.

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 208. Quỷ tiếp bại lộ

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 209. Kết đốc côn trùng hận cũ

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 210. Cả ngôi nhà bắt gặp họa.

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 211. Thất bại vô tấc gang.

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 212. Lâm An bị tiêu diệt thảm

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 213. Phong phụ vương nổi dậy.

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 214. Hiềm khích mới nhất trừng trị sinh

  Wed, Nov 4, 2015

 • Chương 215. Thái tử thịnh yến

  Sat, Nov 7, 2015

 • Chương 216: Mưu tiếp rạm độc

  Thu, Nov 12, 2015

 • Chương 217: Cực phẩm nham hiểm

  Thu, Nov 12, 2015

 • Chương 218. Một cút ko trở lại

  Sat, Nov 14, 2015

 • Chương 219. Điên cuồng săn bắn bắn

  Mon, Nov 23, 2015

 • Chương 220: Chết vì như thế háo sắc

  Mon, Nov 23, 2015

 • Chương 221. Bùi Bạch bị tiêu diệt thảm

  Wed, Nov 25, 2015

 • Chương 222: Ám tiễn biệt đả thương người

  Fri, Nov 27, 2015

 • Chương 223. Bùi Dương cũng chết

  Tue, Dec 1, 2015

 • Chương 224. Bùi Hiến chết

  Mon, Dec 14, 2015

 • Chương 225. Thập tỷ phú tộc

  Fri, Dec 18, 2015

 • Chương 226. Đêm mưa kinh hồn

  Wed, Dec 30, 2015

 • Chương 227. Đại Quân chết

  Wed, Dec 30, 2015

 • Chương 228. Đại vị chi tranh giành (Tranh giành địa vị)

  Thu, Dec 31, 2015

 • Chương 229: Lang băm sợ hãi người

  Fri, Jan 1, 2016

 • Chương 230. Vở thao diễn thú vị.

  Mon, Jan 4, 2016

 • Chương 231. Tất cả đem ý xấu

  Thu, Jan 7, 2016

 • Chương 232. Nguồn độ sáng lạ

  Wed, Jan 13, 2016

 • Chương 233. Tiêu dao chi độc

  Mon, Jan 18, 2016

 • Chương 234. Tân chống sở hữu biến

  Wed, Jan đôi mươi, 2016

 • Chương 235. Tàn khốc tra thẩm Bùi Huy

  Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Chương 237. Lòng đẫy căm phẫn

  Wed, Jan 27, 2016

 • Chương 238. Xét ngôi nhà khử tộc.

  Wed, Jan 27, 2016

 • Chương 239. Đánh cờ miệng

  Sat, Feb đôi mươi, 2016

 • Chương 240. Mưa thuận gió máy hoà

  Wed, Feb 24, 2016

 • Chương 241. Triệt nhằm quyết liệt

  Fri, Mar 4, 2016

 • Chương 242. Đại náo một hồi

  Tue, Mar 22, 2016

 • Chương 243. Nguyện fake vướng câu

  Sat, Apr 9, 2016

 • Chương 244. Lùng bắt tứ phía

  Thu, Apr 14, 2016

 • Chương 245. Liều bị tiêu diệt phản bác

  Tue, Apr 19, 2016

 • Mon, May 9, 2016

 • Chương 246. Lãnh khốc cho tới cùng

  Mon, May 16, 2016

 • Chương 247. Mánh khóe thông thiên

  Fri, Jun 3, 2016

 • Chương 248: Triệu gia bị diệt

  Thu, Jun 30, 2016

 • Chương 249: Con con kiến hẳn cần chết

  Fri, Oct 14, 2016

 • Thu, Sep 14, 2017

 • Mon, Oct 2, 2017

 • Fri, Apr 27, 2018

  Xem thêm: ác độc nữ phụ trùng sinh

 • Chương 263: Ám thương hiệu đả thương người

  Fri, Dec 18, 2020

Tác phẩm: Thứ phái đẹp hữu độc: Cẩm tú Vị Ương
  
  Tác giả: Tần Giản
  
  Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, phái đẹp cường, sủng, HE
  
  Độ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoại
  Văn Án
  Thứ phái đẹp phủ Thừa tướng mạo, Chịu khổ sở tám năm, rốt cuộc cũng khá được lên thực hiện Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ.
  Thế sự khó khăn liệu, phu quân lại nhất con kiến công cộng tình với tỷ tỷ, phế truất ngôi vị Hoàng hậu của nường, bức bách đàn ông nường chết!
  Trong lãnh cung, nường cắm răng, tu cạn ly rượu độc!
  Thề với trời, nếu như sở hữu kiếp sau, vô cùng ko thao tác làm việc chất lượng tốt canh ty quý khách, vô cùng ko vô cung, thề nguyền ko thực hiện Hậu!
  Thừa tướng mạo phủ, loại phái đẹp trọng sinh, ác phái đẹp trở về:
  Mẹ cả ác độc? Diệu tiếp mang lại ngươi xuống Hoàng tuyền!
  Tỷ tỷ fake nhân fake nghĩa? Hung ác xé nát nhừ tấm domain authority mỹ nhân!
  Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt cho tới kho bãi thả ma!
  Đã ko nhằm tớ sinh sống an ổn định qua quýt ngày, thì người nào cũng chớ mong chờ sống!
  Vốn quyết định tách rời những loại tai hoạ, càng xa thẳm càng tốt
  Ai ngờ ngược tim phái mạnh nhân, như kim dưới mặt đáy hải dương, dò la ko thấy, đoán ko ra
  Nam nhân thề nguyền mong muốn tách xa thẳm lại vì như thế nường tuy nhiên mong muốn sinh sống mong muốn chết
  Tử địch đời trước tỏ vẻ âm thầm mến nường nhiều năm
  Còn xấu số rộng lớn là bị một thương hiệu tuấn tú nhất bên trên đời vô lại quấn lấy...
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Chương 1-147: Thanh Mai edit,
  Chương 148-171: FB facebookThứ-nữ-hữu-độc
  Từ chương 172 : MaiAnh8895 edit và đăng đầu tiên lên wattpad và Wordpress Mai Anh
  Link Wordpress Mai Anh: https://maimai88.wordpress.com/

#2https