thu thủy trường thiên loạn hồng nhan

 • Reads 472,302
 • Votes 17,122
 • Parts 49

Complete, First published Jan 21, 2016

Bạn đang xem: thu thủy trường thiên loạn hồng nhan

Table of contents

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 2.1: Tam đề nan giải (thượng)

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 2.2: Tam đề nan giải (hạ)

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 3.1: Sai sót ngẫu nhiên

  Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 4: Lưỡng phái nữ động phòng

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 5.1: Ứng yêu thương thiên dã

  Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 6: Đấu thám thính bên trên đỉnh núi

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 7.1: Thiên cơ thần toán

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 7.2: Thần cơ diệu toán

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 8: Phạn Gian ngôn đàm

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 9.1: Hủy họa phong ba

  Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 10.1: Dam giới phu thê

  Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 11: Trở về vùng xưa

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 12.1: Tung tích cố nhân

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 12.2: Tung tích cố nhân

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 12.3: Tung tích cố nhân

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 13: Công chúa cứu vãn thê

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 14: Ai là Tiểu Hàm?

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 15: Nhất tía hựu khởi

  Xem thêm: đánh mất em

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 16: Y nhân tiều tụy

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 17: Cá trung thâm nám tình

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 18: Thu thủy biệt viện

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 19: Đồng dạng phái nữ tử

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương trăng tròn.1: Sơn trung nhất kiếp

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương trăng tròn.2: Sơn trung nhất kiếp

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 21: Thâm dạ tầm nhân

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 22: Tiên đoán sinh tử

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 23.1: Hân Vân chi tử

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 23.2: Hân Vân chi tử

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 24.1: Sầu tràng bách kết

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 25: Yến Vương năng lượng điện hạ

  Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 27: Trạm dịch kinh biến

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 28.1: Tái chiến Thiên dã

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 28.2: Tái chiến Thiên dã

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 29.1: Gặp lại Hân Vân

  Sat, Jan 30, 2016

 • Chương 29.2: Gặp lại Hân Vân

  Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

  Xem thêm: nhà có omega mới trưởng thành

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Phiên ngoại: Nhu tình mật ý

  Sat, Jan 30, 2016

Văn án:
  
  Nàng là thiên kim Hàn lâm phủ, thông tuệ động lòng người, sắc đẹp xuất bọn chúng, xứng đáng lẽ nên là một trong thê tử chất lượng, tuy nhiên lại vì thế vô pháp gạt bỏ cố sự tuy nhiên cự tuyệt hôn nhân gia đình.
  
  Bây giờ, tình thế bức bách, nường buộc nên tuyển chọn phu, không mong muốn vì thế một sơ sót tình cờ tuy nhiên nường lại nhập động chống cùng theo với một phái nữ nhân phẫn phái mạnh trang.
  
  Sau cơ, Khi nường thiệt vất vả gạt bỏ được chuyện xưa, thành ý chân thành tiêu thụ đoạn nhân duyên này thì đùng một cái phân phát hiện nay "Như ý phu quân" cư nhiên là phái nữ nhân!
  
  Đối mặt mũi với cuộc hôn nhân gia đình kì quái và chuyện cũ năm xưa, nường cho tới tột nằm trong là xử lí như vậy nào?