tình thâm phùng thời

 • Reads 1,144,070
 • Votes 68,162
 • Parts 127

Complete, First published Feb 16, 2021

Bạn đang xem: tình thâm phùng thời

Table of contents

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Wed, Oct 19, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Thu, Oct đôi mươi, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

  Xem thêm: vi phu từng là ngạo thiên

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

  Xem thêm: vân nê thanh đăng

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

Bối cảnh của nội dung bài viết này là tổng quát lác, hôn nhân gia đình đồng giới, cưới trước yêu thương sau. Hầu không còn những toàn cảnh xung đột với yếu tố hoàn cảnh xã hội thời điểm hiện tại và những quy tắc không giống nhau, rất dễ gây nên không dễ chịu, nên là hãy cảnh giác.
   
  Văn án: 
  
  Trước Lúc kết duyên, Ôn Khinh Hàn thưa với Thời Thanh Thu rằng tôi không tồn tại thời hạn nhằm trí tuệ rất nhiều người, nên dò xét hiểu chúng ta, vừa phải tốn thời hạn vừa phải tốn mức độ. Tốt rộng lớn không còn tất cả chúng ta ở và một vị trí, nâng phí thời hạn nằm trong sức lực.
  
  Đây là mẩu chuyện của một lòng thì thầm mến.
  
  Sau bảy năm, tình thương yêu sau cuối cũng cho tới trúng thời khắc.
  
  Thể loại: Đô thị tơ duyên, tình hữu độc công cộng, chậm rãi nhiệt độ, cưới trước yêu thương sau, giới vui chơi, HE.
   
   Nhân vật chính: Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu┃Nhân vật phụ: Giản Ý Chi, Phó An Nhiên.
  
  Độ dài: 125 chương + 2 phiên nước ngoài.
  
  Nhận xét cộc gọn gàng về tác phẩm:
  
  Ôn Khinh Hàn yêu thương thì thầm Thời Thanh Thu bảy năm. Bảy năm tiếp theo, cô kết duyên với Thời Thanh Thu bên dưới danh nghĩa giống như các người bạn tri kỷ thiết cỗ vũ cho nhau. Tình cảm nhưng mà cô lấp liếm kín bao năm sau cuối cũng khá được công khai minh bạch, tình thương yêu sau cuối cũng cho tới. Sự mô tả chan chứa xúc cảm nhập điều văn của người sáng tác như nước thực hiện tươi tắn mát dạ người, thể hiện tại một loại tình thân tinh xảo, thâm thúy lắng trải qua quýt thời hạn vẫn ko lúc nào nhạt phai trước đôi mắt người phát âm, khiến cho người phát âm ko thể này chống lại và nên nhắm nháp chút cảm hứng thâm thúy tận xương tủy.