tổng tài lột xác

 • Reads 666,569
 • Votes 54,457
 • Parts 65

Complete, First published Apr 17, 2020

Bạn đang xem: tổng tài lột xác

Table of contents

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

  Xem thêm: ưu ái đam mỹ

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Mon, May 1, 2023

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 95 + 96 (Hoàn chủ yếu văn)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: vợ của ảnh đế lại phá hỏng gameshow

 • Phiên nước ngoài 02 + 03 (Toàn văn hoàn)

  Fri, Sep 24, 2021

Tên truyện: Tổng Tài Nghịch Tập (总裁的逆袭)
  
  Tác giả: Thanh Dật Tự Như (清逸自如)
  
  Editor: Xoài
  
  Tình trạng phiên bản gốc: Hoàn (96 chương + 3 phiên ngoại)
  
  Tình trạng edit: Hoàn 
  
  Nguồn raw: dithanbangdanilam + Hàn Vũ Kỷ Niên
  
  Thể loại: Hiện đại, mái ấm thụ, tổng tài, giới vui chơi giải trí, ngọt sủng, thay đổi công, HE.
  
  Nhân vật chính: Phúc hắc trầm ổn định hình ảnh đế công (Lục Thừa Phong) x Tự ti mập ú tổng tài thụ (Tiêu Ninh Dữ)
  
  ❤ ❤ ❤
  WARNING: Đổi công (Công trước là cặn buồn bực Khương Duật, chân ái là Lục Thừa Phong), với vả mặt mũi, nhức tuy nhiên ko bốp bốp bốp đâu =]]]] chén chay =]]]]] Tình tiết không thật rực rỡ, ko yêu thương van lơn chớ rằng câu nói. đắng cay ~ Love all/🥭

#32chủthụ