trùng sinh chi thứ nữ tâm kế

 • Reads 718,697
 • Votes 22,095
 • Parts 178

Complete, First published May 31, 2017

Bạn đang xem: trùng sinh chi thứ nữ tâm kế

Table of contents

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 2 : Cứu Lục Thiếu Gia

  Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 8 : Sóng Gió Quà Chúc Thọ

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 9 : Sóng Gió Quà Chúc Thọ 2

  Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 12: Ngọc Thật Ngọc Giả

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 13 : Phụ Thân Trở Về

  Mon, Jan 21, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 15: Trận Đánh Đầu Tiên

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 16: Rơi Xuống Nước

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 17: Rơi Xuống Nước (2)

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 18: Sóng bão táp lại nổi

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 19: Cố quốc công chết

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 20: Nhận Con Thừa Tự (1)

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 21: Sóng Gió Con Thừa Tự (2)

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 22: Sóng bão táp con cái quá tự động (3)

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 23: Sóng Gió Con Thừa Tự (4)

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 24: Phản Kế Của Ngâm Hoan

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 25: La di nương sinh

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 26: Trao vật quyết định tình

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 27: Trở trở nên Cố gia dòng sản phẩm chủ yếu nữ

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 29: Đến Huệ An thành

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 31: Lần đầu kí thác tranh

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 32: Tiền di nương lại đem thai

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 33: Gặp lại tiện tra nam

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 34: Xử lí của Lão phu nhân

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 35: Tình cảm tăng tiến

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 36: Nhị tè thư bị dị ứng

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 38: Lộ chân tướng mạo ?

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 39: Tiền di nương sinh non

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 40: Phong phụ vương ngày tràn mon thất thiếu thốn gia

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 41: Thất thiếu thốn gia "đi"

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 43: Ngâm Nguyệt bị thương

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 47: Mộc thị té bệnh

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 48: Chăm sóc Mộc thị

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 49: Mưu đoạt quyền quản lí gia

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 51: Phong phụ vương quyền quản lí gia

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 52: phong phụ vương quyền quản lí gia (2)

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 55: Lại bắt gặp Lục Trùng Nham

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 57: Ngâm Phương trở về

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 58: Lục vương vãi gia nghị hôn

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 59: Lục vương vãi gia và Lục vương vãi phi kí thác tranh

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 60: Thiên Ngọc các

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 62: Khiêm Mặc thổ lộ

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 63: Thế tử Lục vương vãi gia thêm thắt hôn

  Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 64: Bành Mậu Lâm thêm thắt hôn

  Tue, Jan 22, 2019

 • Tue, Jan 22, 2019

 • Chương 66: Cổ Ngâm Hoạ rơi xuống nước

  Wed, Jan 23, 2019

 • Wed, Jan 23, 2019

 • Chương 68: Sóng bão táp người quá kế

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 72: Cực phẩm tỷ tỷ

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 73: Vén mùng túng bấn mật

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 74: Kết viên của vụ con cháu trai đích tôn

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 76: Âm tiếp của viên phẩm tỷ tỷ

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 77: Gian tình bị tóm gọn gặp

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 78: Lục tướng mạo quân phủ

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 79: Lục thế tử trở nên hôn

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

  Xem thêm: vị hôn phu

 • Chương 84: Chuyện hầu bao (2)

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 85: Ngâm Sương xuất giá

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 86: Chọc cho tới đại nhân vật

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 87: Cố Dật Tín trở nên hôn

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 88: Hy sinh của Tưởng Như Nhân

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 90: Bản lĩnh của Khiêm Mặc

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 91: Bành Mậu Lâm trở nên hôn

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 92: Âm tiếp của Bắc đồ

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 93: Khiêm Mặc mất mặt tích

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 94: Khiêm Mặc trở về

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 96: Giãi bày tâm sự

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 97: Nhớ lại chuyện cũ

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 99: Âm tiếp của Bát Vương Phi

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 100: Diễn xuất của Khiêm Mặc

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 101: Gian tiếp đang được thành

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 102: Mạnh thị đem thai

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 103: Chén dung dịch sở hữu vấn đề

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 104: Ai sợ hãi Ngâm Hoan

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 105: Hung thủ bị lộ

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 107: Ngâm Sương fake dối

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 108: Ngâm Nguyệt xuất giá

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 109: Đi ngủ hè đá trang

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 110: Mộc đại tè thư uy vũ

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 111: Hứa Tình U động lòng

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 112: Ngâm Hoan bị thương

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 113: Trở về Cố phủ chăm sóc thương

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 114: Tính tiếp Ngâm Sương

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 115: Kỳ Tố Như hành động

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 116: Ngâm Hoan bị tóm gọn cóc

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 117: Chủ tiếp là ai

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 118: Ngâm Hoan bị tóm gọn cóc (2)

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 124: Tình yêu thương cao thượng

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 128: Vạn kiếp bất phục

  Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 131: Mạnh thị sinh con cái trai

  Thu, Jan 24, 2019

 • Chương 132: Phiên nước ngoài cực kỳ cụt : Chiều cao của Ngâm Hoan

  Sat, Jan 26, 2019

 • Chương 133: Tiệc tràn tháng

  Sat, Jan 26, 2019

 • Sat, Jan 26, 2019

 • Sat, Jan 26, 2019

 • Chương 136: Kỳ Tố Như đem thai

  Sat, Jan 26, 2019

 • Chương 137: Ngâm Hoan cập kê

  Sat, Jan 26, 2019

 • Sat, Jan 26, 2019

 • Sat, Jan 26, 2019

 • Sat, Jan 26, 2019

 • Chương 141: Động chống (1)

  Sat, Jan 26, 2019

 • Mon, Jan 28, 2019

 • Mon, Jan 28, 2019

 • Mon, Jan 28, 2019

 • Mon, Jan 28, 2019

 • Mon, Jan 28, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Tue, Jan 29, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Chương 176: Ngoại truyện 1 : Cố Ngâm Sương

  Wed, Jan 30, 2019

 • Chương 177: Ngoại truyện 2: Tưởng Như Nhân

  Wed, Jan 30, 2019

  Xem thêm: đánh mất em

 • Chương 178: Ngoại truyện 3: Cố Ngâm Phương

  Wed, Jan 30, 2019

Nàng là loại nữ giới ko nổi trội nhất của tam chống Cố gia, vốn liếng tưởng thực hiện con cái quá tự động mang đến chống rộng lớn cuộc sống thường ngày sẽ rất rộng lớn, ko ngờ lại bị hãm thâm thúy vô vũng bùn.
  Cuối nằm trong trở nên thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm có thai nghiệt chủng của những người không giống, đành nhảy sông Đường nhằm giãi tỏ trong trắng.
  Lần nữa trọng sinh, nường Cố Ngâm Hoan đó là kể từ vứt sự sủng ái tê liệt, mặt khác yêu sách lại nợ cũ, sở hữu oán vớ báo.

#57trùngsinh