truyen co dai

Trong truyện Cổ Đại, người sáng tác thông thường tế bào miêu tả cụ thể về văn hóa truyền thống, tập dượt quán, tín ngưỡng và truyền thống lâu đời của thời đại ê, đưa đến một toàn cảnh chân thực và thú vị cho những người phát âm. Trong khi, vô truyện cổ truyền còn xuất hiện tại những đấu giành giật quyền lực tối cao, những cuộc chiến và những tình tiết thú vị không giống. Truyện Cổ Đại thông thường được ghi chép vị ngữ điệu sang trọng, sở hữu đặc điểm thơ ca, sử dụng kể từ ngữ lịch sử vẻ vang và đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, cũng đều có một số trong những kiệt tác dùng ngữ điệu dân dã, đậm tính dân tộc bản địa, cùng theo với những tình tiết vui nhộn và đa dạng và phong phú về văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời.

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.5/10

Bạn đang xem: truyen co dai

16.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủ Trư Đãi Thỏ

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 735
The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

8.5/10

12.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yami

Thể loại: Dị Giới, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 133
Không Gian Nông Nữ Làm Giàu Ký

Không Gian Nông Nữ Làm Giàu Ký

7.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: La Bặc Tiểu Thỏ

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 3
Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi

Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi

7.9/10

6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khuynh Bích Du Nhiên

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 230
Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

7.6/10

233.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: ..">(>..

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 212
Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

7.5/10

10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lâm Quả Đống

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 347
Xuyên Thành Quý khách hàng Gái Cũ Của Bốn Nam Chủ Văn Khởi Điểm

Xuyên Thành Quý khách hàng Gái Cũ Của Bốn Nam Chủ Văn Khởi Điểm

7.5/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đại Mộng Đương Giác

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 56
Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

7.5/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Soc 2k

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 80
Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

7.4/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lại Mân Côi

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Chương 51
Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là ác ôn Nữ!

Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là ác ôn Nữ!

7.5/10

4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nấm Vàng Cô Đơn

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 122
Xuyên Nhanh Quyến Rũ

Xuyên Nhanh Quyến Rũ

7.4/10

10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vụ Thỉ Dực

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 834
Đông Cung Mị

Đông Cung Mị

7.8/10

5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dịch fake : Hjoonie

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 340
Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

C735

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.5/10

16.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

C133

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

8.5/10

12.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Nữ Cường

Không Gian Nông Nữ Làm Giàu Ký

C3

Không Gian Nông Nữ Làm Giàu Ký

7.5/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Xem thêm: hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa

Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi

C230

Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi

7.9/10

6.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

C212

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

7.6/10

233.2K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

C347

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

7.5/10

10.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Thành Quý khách hàng Gái Cũ Của Bốn Nam Chủ Văn Khởi Điểm

C56

Xuyên Thành Quý khách hàng Gái Cũ Của Bốn Nam Chủ Văn Khởi Điểm

7.5/10

1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

C80

Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

7.5/10

1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

C51

Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

7.4/10

1.6K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là ác ôn Nữ!

C122

Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là ác ôn Nữ!

7.5/10

4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Xuyên Nhanh Quyến Rũ

C834

Xuyên Nhanh Quyến Rũ

7.4/10

10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đông Cung Mị

C340

Đông Cung Mị

7.8/10

5.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.5/10

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

8.5/10

Không Gian Nông Nữ Làm Giàu Ký

7.5/10

Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi

7.9/10

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi

7.6/10

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

7.5/10

Xuyên Thành Quý khách hàng Gái Cũ Của Bốn Nam Chủ Văn Khởi Điểm

7.5/10

Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

7.5/10

Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã Nàng Được Đoàn Sủng

7.4/10

Dục Hỏa Trùng Sinh Ta Phải Là ác ôn Nữ!

7.5/10

Xuyên Nhanh Quyến Rũ

Xem thêm: nàng tựa mật đào

7.4/10

Đông Cung Mị

7.8/10