Tuyển dụng việc làmtuyen-dung-viec-lam

Tuyển dung quản lý và nhân viên văn phòng...
BỘ LAO ĐỘNG TB& XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI Số: 125/2018/CĐVL V/v tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm tư vấn du học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 02... Xem chi tiết »

Giới thiệu về Đại học Inha

Giới thiệu về Đại học Inha

Đại học Inha là trường có thế mạnh về chất lượng giảng dạy chú trọng đào tạo khoa học tự nhiên và công nghệ. Nơi đây được mệnh danh là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo các kỹ sư, quản lý và các chuyên gia có chất lượng cao. Inha có tổng cộng 22.000 sinh viên đang theo học (18.000 sinh viên theo học bậc đại học và 4.000 sinh viên theo học sau đại học và các khóa khác).