xuyên sách tôi bị nam chính cao lãnh coi trọng rồi

 • Reads 17,400
 • Votes 1,266
 • Parts 70

Ongoing, First published Jan 03, 2021

Bạn đang xem: xuyên sách tôi bị nam chính cao lãnh coi trọng rồi

Table of contents

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

  Xem thêm: vân tịch truyện

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

 • Mon, Jan 4, 2021

  Xem thêm: sự trở lại của chàng rể vô dụng

 • Mon, Jan 4, 2021

 • CHƯƠNG 60: CHẲNG AI NGỜ RẰNG LẠI TRÙNG PHÙNG TẠI NƠI NÀY

  Mon, Jan 4, 2021

Cố Khê xuyên qua loa một quyển tiếu thuyết vườn ngôi trường nhẹ dịu, nhập cơ nói tới việc theo gót xua phái nam thần học tập bá cao lãnh của phái đẹp chủ yếu học tập tra, khờ khờ lại xứng đáng yêu
  
  Ai nhưng mà ngờ cô xuyên qua loa đó là vai phái đẹp phụ xấu xí xa!
  
  Cô đưa ra quyết định tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp, thực hiện người chất lượng, lấy việc hùn người thực hiện niềm vui!
  
  Kiên quyết ko thực hiện đi ra hung tin phân tách rẽ phái nam phái đẹp chủ yếu.
  
  Nhưng là: Nam chủ yếu, anh hoàn toàn có thể buông tôi đi ra được ko, tôi đơn giản phái đẹp phụ, phái đẹp chủ yếu của anh ý ở mặt mày cơ kìa!
  
  Một câu tóm tắt: Nam chủ yếu cao lãnh quý trọng tôi, thực hiện thế này nhằm huỷ cút tình thân đó?
  
  Đây là mẩu chuyện tình thương yêu kể từ vườn ngôi trường cho tới áo cưới.
  Mình là editor tiếp mang lại cỗ này vì thế bản thân cực kỳ quí cỗ này nên tiếp tục editor lại kể từ chương 60 của cục truyện trên