xuyên việt chi tu tiên

XUYÊN VIỆT CHI TU TIÊN

Y LẠC THÀNH HỎA

TB2QEF7dXXXXXbEXpXXXXXXXXXX_!!381821031

Hình bìa xuất bản

Bạn đang xem: xuyên việt chi tu tiên

xvctt_by_solpurebred-d8rckjw

Art by Dạ Thanh Vũ, cảm ơn nường đã trải mang đến tớ nhé *iu iu*

Translator: CPP và QT

Editor: Aoihi Yue

Thể loại: đam mỹ, tu chân, trọng sinh, mạn sức nóng văn, 1×1, ôn nhuận thụ x rét lùng công.

Tình trạng bạn dạng raw: Đã trả (881 chương – Bản Raw+CCP)

Tình trạng bạn dạng dịch: Lê lết kể từ từ thôi….

Văn án:

Tiên giới bên dưới, với chín ngàn toàn cầu rộng lớn, bên trên tía ngàn, thân ái tía ngàn, bên dưới tía ngàn, lại tăng vô số toàn cầu nhỏ.

Từ Tử Thanh kiếp trước tật bệnh dịch quấn thân ái, kiếp này một lòng ham muốn ở vùng thanh tô lục thủy thanh rảnh sinh sống qua loa ngày. Lại ko ngờ năm chục tía tuổi tác, cuộc sống gặp gỡ thay đổi.

Trong thân ái với linh căn, thì nên bước bên trên tuyến phố tu tiên. Nếu không thích trở nên hòn đá bên dưới chân người không giống, chỉ rất có thể lên đường ngược loại trực tiếp phía lên bên trên, phá huỷ tầng đẳng cấp lớp cửa quan.

Dưới Thiên Tôn đều là con cái loài kiến, Từ Tử Thanh như phân tử vết mờ do bụi, trong tâm địa lưu giữ vững vàng khởi thủy, tâm phía đạo, thân ái biến đổi đại bàng, lên như diều gặp gỡ dông tố, giẫm biến đổi chín tầng mây!

Mục lục

Tiểu túng thiếu cảnh Lâm Nguyên

●๋• 13 ●๋• 14 ●๋• 15 ●๋• 16 ●๋• 17 ●๋• 18 ●๋• 19: ●๋•  20 ●๋• 21 ●๋•

●๋• 22 ●๋• 23 ●๋• 24 ●๋• 25 ●๋• 26 ●๋• 27 ●๋• 28 ●๋• 29 ●๋• 30 ●๋• 31 ●๋•

●๋• 32 ●๋• 33 ●๋•

TB2.9GwdXXXXXXyXXXXXXXXXXXX-381821031

Quốc sự Thừa Hoàng

●๋• 40 ●๋• 41 ●๋• 42 ●๋• 43 ●๋• 44 ●๋• 45 ●๋• 46 ●๋• 47 ●๋•

Hồn Tiêu Đồ và hoàng thái tử Đông Lê Hi

n tu minh

●๋• 48 ●๋• 49 ●๋• 50 ●๋• 51 ●๋• 52 ●๋• 53 ●๋• 54 ●๋• 55 ●๋•

Nhà họ Vương quận Bình Lan

●๋• 56 ●๋• 57 ●๋• 58 ●๋• 59 ●๋• 60 ●๋• 61 ●๋•

●๋•62 ●๋• 63 ●๋• 64 ●๋• 65 ●๋• 66: ●๋• 67 ●๋• 68 ●๋• 69 ●๋• 70 ●๋•

Đại hội Thăng Long Môn

●๋• 71 ●๋• 72 ●๋• 73 ●๋• 74 ●๋• 75 ●๋• 76 ●๋• 77 ●๋• 78 ●๋• 79 ●๋• 80 ●๋•

●๋• 81 ●๋• 82 ●๋• 83 ●๋• 84 ●๋• 85 ●๋• 86 ●๋• 87 ●๋• 88 ●๋• 89 ●๋• 90 ●๋•

●๋• 91 ●๋• 92 ●๋• 93 ●๋• 94 ●๋• 95 ●๋• 96 ●๋• 97 ●๋• 98 ●๋• 99 ●๋• 100 ●๋•

Download: PRC by Rin1106

Ngũ Lăng tiên môn

●๋•101 ●๋• 102 ●๋• 103 ●๋• 104 ●๋• 105 ●๋• 106 ●๋• 107 ●๋• 108 ●๋• 109 ●๋• 110 ●๋•

●๋•111 ●๋• 112 ●๋• 113 ●๋• 114 ●๋• 115 ●๋• 116 ●๋• 117 ●๋• 118 ●๋• 119 ●๋•

TB2MKdudpXXXXXeXXXXXXXXXXXX-381821031

Chuyện tuyển nhận đệ tử

●๋• 120 ●๋• 121 ●๋• 122 ●๋• 123 ●๋• 124 ●๋• 125 ●๋• 126 ●๋• 127 ●๋•

Chuyện kiếm động

●๋• 128 ●๋• 129 ●๋• 130 ●๋•

●๋• 131 ●๋• 132 ●๋• 133 ●๋• 134 ●๋• 135 ●๋• 136 ●๋• 137 ●๋• 138 ●๋• 139 ●๋• 140 ●๋•

●๋• 141 ●๋• 142 ●๋• 143 ●๋• 144 ●๋•

Tông môn đại b

●๋• 145 ●๋• 146 ●๋• 147 ●๋• 148 ●๋• 149 ●๋• 150 ●๋•

●๋• 151 ●๋• 152 ●๋• 153 ●๋• 154 ●๋• 155 ●๋• 156 ●๋• 157 ●๋• 158 ●๋• 159 ●๋• 160 ●๋•

Xem thêm: vi phu từng là ngạo thiên

●๋• 161 ●๋• 162 ●๋• 163 ●๋• 164 ●๋• 165 ●๋• 166 ●๋• 167 ●๋• 168 ●๋• 169 ●๋• 170 ●๋•

●๋• 171 ●๋• 172 ●๋• 173 ●๋•

Chuyện Như Ý tiên trang

●๋• 174 ●๋• 175 ●๋• 176 ●๋• 177 ●๋• 178 ●๋• 179 ●๋• 180 ●๋•

●๋• 181 ●๋• 182 ●๋• 183 ●๋• 184 ●๋• 185 ●๋• 186 ●๋• 187 ●๋• 188 ●๋• 189 ●๋• 190 ●๋•

●๋• 191 ●๋• 192 ●๋• 193 ●๋• 194 ●๋• 195 ●๋• 196 ●๋• 197 ●๋• 198 ●๋• 199 ●๋• 200 ●๋•

Bình nguyên vẹn mãng thú

●๋• 201 ●๋• 202 ●๋• 203 ●๋• 204 ●๋• 205 ●๋• 206 ●๋• 207 ●๋• 208 ●๋• 209 ●๋• 210 ●๋•

●๋• 211 ●๋• 212 ●๋• 213 ●๋• 214 ●๋• 215 ●๋• 216 ●๋• 217 ●๋• 218 ●๋• 219 ●๋• 220 ●๋•

●๋•221 ●๋• 222 ●๋• 223 ●๋• 224 ●๋• 225 ●๋• 226 ●๋• 227 ●๋• 228●๋• 229 ●๋• 230●๋•

●๋• 231 ●๋• 232 ●๋• 233 ●๋• 234 ●๋• 235 ●๋• 236 ●๋• 237 ●๋• 238●๋•

Đế quốc Đại Diễn

●๋• 239 ●๋• 240 ●๋•

●๋• 241 ●๋• 242 ●๋• 243 ●๋• 244 ●๋• 245 ●๋• 246 ●๋• 247 ●๋• 248 ●๋• 249 ●๋• 250 ●๋•

●๋• 251 ●๋• 252 ●๋• 253 ●๋• 254 ●๋•

Bí tàng Thiên Lan

●๋• 255 ●๋• 256 ●๋• 257 ●๋• 258 ●๋• 259 ●๋• 260 ●๋•

●๋• 261 ●๋• 262 ●๋• 263 ●๋• 264 ●๋• 265 ●๋• 266 ●๋• 267 ●๋• 268 ●๋• 269 ●๋• 270 ●๋•

●๋• 271 ●๋• 272 ●๋• 273 ●๋• 274 ●๋• 275 ●๋• 276 ●๋• 277 ●๋• 278 ●๋• 279 ●๋• 280 ●๋•

●๋• 281 ●๋• 282 ●๋• 283 ●๋• 284 ●๋• 285 ●๋• 286 ●๋• 287 ●๋• 288 ●๋• 289 ●๋• 290 ●๋•

●๋• 291 ●๋• 292 ●๋• 293 ●๋• 294 ●๋• 295 ●๋• 296 ●๋• 297 ●๋• 298 ●๋• 299 ●๋• 300 ●๋•

●๋• 301 ●๋• 302 ●๋•

Hoang mạc ma diễm

●๋• 303 ●๋• 304 ●๋• 305 ●๋• 306 ●๋• 307 ●๋• 308 ●๋• 309 ●๋• 310 ●๋•

●๋• 311 ●๋• 312 ●๋• 313 ●๋• 314 ●๋• 315 ●๋• 316 ●๋• 317 ●๋• 318 ●๋• 319 ●๋• 320 ●๋•

Tiểu thế giới Hành Võ

●๋• 321 ●๋• 322 ●๋• 323 ●๋• 324 ●๋• 325 ●๋• 326 ●๋• 327 ●๋• 328 ●๋• 329 ●๋• 330 ●๋•

●๋• 331 ●๋• 332 ●๋• 333 ●๋• 334 ●๋• 335 ●๋• 336 ●๋• 337 ●๋• 338 ●๋• 339 ●๋• 340 ●๋•

●๋• 341 ●๋• 342 ●๋• 343 ●๋• 344 ●๋• 345 ●๋•

Chuyện Lục Kiếm Phong

●๋• 346 ●๋• 347 ●๋• 348 ●๋• 349 ●๋• 350 ●๋•

●๋• 351 ●๋• 352 ●๋• 353 ●๋• 354 ●๋• 355 ●๋• 356 ●๋•

Đại thế giới Càn Nguyên

●๋• 357 ●๋• 358 ●๋• 359 ●๋• 360 ●๋•

●๋• 361 ●๋• 362 ●๋• 363 ●๋• 364 ●๋• 365 ●๋• 366 ●๋• 367 ●๋• 368 ●๋• 369 ●๋•

●๋• 370 ●๋•

Hoang tuyết băng nguyên

●๋• 371 ●๋• 372 ●๋• 373 ●๋• 374 ●๋• 375 ●๋• 376 ●๋• 377 ●๋• 378 ●๋• 379 ●๋• 380 ●๋•

●๋• 381 ●๋• 382 ●๋• 383 ●๋• 384 ●๋•

Chuyện Kết anh

●๋• 385 ●๋• 386 ●๋• 387 ●๋• 388 ●๋• 389 ●๋• 390 ●๋•

●๋• 391 ●๋• 392 ●๋• 393 ●๋• 394 ●๋• 395 ●๋• 396 ●๋• 397 ●๋• 398 ●๋• 399 ●๋• 400 ●๋•

●๋• 401 ●๋• 402 ●๋• 403 ●๋• 404 ●๋•

Luận Kiếm đại hội

●๋• 405 ●๋• 406 ●๋• 407 ●๋• 408 ●๋• 409 ●๋• 410 ●๋•

 

* Những kể từ thông thường gặp gỡ vô phân mục tu chân:

– Linh căn: Linh căn là gì? “’Linh căn’ là đồ vật gi, đại thành phần tu tiên fake đều ko rõ ràng rằng lắm. Nhưng bọn họ đều biết rõ, một người nếu như không tồn tại linh căn, ham muốn tu tiên cũng ko thể được, cũng chính vì ngươi căn bạn dạng là không tồn tại cơ hội này chạm màn hình được linh khí, càng ko cần thiết nói đến việc việc tu luyện công pháp” (Trích chương 127 quyển 2, Phàm nhân tu tiên)

Xem thêm: vợ của ảnh đế lại phá hỏng gameshow

– Linh căn chia nhỏ ra thực hiện năm loại là: Đan linh căn hoặc Thiên linh căn (một linh căn), Song linh căn (hai linh căn), tam linh căn, tứ linh căn và ngũ linh căn hoặc phế truất linh căn. Trong số đó đan linh căn được xem như là linh căn rất tốt, bất luận vận tốc tu luyện hoặc tính chất đều nhanh chóng rộng lớn người không giống vội vàng tía, tư đợt. Tứ linh căn, ngũ linh căn được coi như thể “ngụy linh căn”, cũng chính vì hiệu suất cao tu luyện của nhị loại linh căn này vô cùng thảm sợ hãi, khó khăn lòng đạt cho tới Trúc Cơ. Nhưng một vài kiệt tác lại rất có thể tôn vinh ngũ linh căn, nếu như đạt được công pháp tương thích thì vận tốc tu luyện của ngũ linh căn thậm chí còn cao hơn nữa vội vàng rất nhiều lần thiên linh căn.

– Linh căn với năm tính chất ứng với 5 nhân tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cũng với một vài linh căn ko nằm trong 5 nhân tố linh căn, linh căn tê liệt gọi là “biến dị linh căn”. Cái gọi là “biến dị linh căn” là sự việc lếu ăn ý của nhị cho tới tía tính chất linh căn vô 5 nhân tố biến đổi dị và hưng phấn. Ví như “kim linh căn” và “thủy linh căn” dị biến đổi sinh đi ra “lôi linh căn”, “thủy linh căn” và “thổ linh căn” dị biến đổi sinh đi ra “băng linh căn”,…. Người với “biến dị linh căn” tuy rằng vận tốc tu luyện ko bởi vì “thiên linh căn”, tuy nhiên cũng nhanh chóng rộng lớn thông thường bao nhiêu đợt.

– Người tu tiên phụ thuộc vào cảnh giới nhằm phân loại, bao gồm tía cảnh giới là: hạ cảnh giới, trung cảnh giới và thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới gồm: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên vẹn anh, hóa thần. Trung cảnh giới gồm: luyện hỏng, ăn ý thể, đại quá. Thượng cảnh giới thì chỉ mất phỏng kiếp, nếu như phỏng kiếp thành công xuất sắc thì rất có thể phi thăng trở nên tiên, lâu ngang trời khu đất. Trong số đó chỉ mất luyện khí là chia thành chục tầng, sót lại thì chia thành tía tầng, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Thật đi ra thì cảnh giới trong những cỗ truyện từng không giống nhau, tùy từng ý muốn của người sáng tác rất có thể phát minh đi ra nhiều cảnh giới mới mẻ nữa. Cảnh giới vô Xuyên việt chi tu tiên là: Luyện khí – Trúc cơ – Hóa nguyên vẹn – Kim đan – Nguyên anh – Hóa thần – Xuất năng khiếu – Đại quá – Độ kiếp và sau cùng là phi tiên. Nếu Độ kiếp ko thành công xuất sắc, thì rất có thể sửa tu Tán tiên.